Noliprel Bi-forte A tbl flm 10 mg/2,5 mg (obal PP) 3x30 ks (90 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 38,92 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 22,27 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 16,65 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 22,27 € (0,0 %) 16,65 € (0,0 %)
06/24 22,27 € (0,0 %) 16,65 € (0,0 %)
05/24 22,27 € (0,0 %) 16,65 € (0,0 %)
04/24 22,27 € 16,65 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Noliprel Bi-forte A
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0117/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
65608
Názov produktu podľa ŠÚKL
Noliprel Bi-forte A tbl flm 3x30x10 mg/2,5 mg (obal PP)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv, perindoprilu a indapamidu. Perindopril patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory. Indapamid je diuretikum. 

Liek sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 13. 7. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.

Liečba starších pacientov sa má začať po prehodnotení odpovede tlaku krvi a činnosti obličiek.

Pacienti s inzulín dependentným diabetom mellitus:
U týchto pacientov nie je liečba vhodná, pretože liečba sa má začať pod lekárskym dohľadom so zníženou začiatočnou dávkou.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva vcelku, prednostne ráno pred jedlom a zapije sa pohárom vody.  

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite ukončiť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou.
Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Rozhodnutie, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť liečbu sa má vykonať po zvážení dôležitosti liečby pre matku.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich doteraz nebola stanovená. 
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej a stredne ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60ml/min).
Pre nedostatok terapeutických skúseností sa liek nemá používať u dialyzovaných pacientov.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene.
U pacientov s cukrovkou sa majú hladiny glykémie pozorne sledovať, najmä počas 1. mesiaca liečby.
Podľa možnosti sa odporúča liečbu prerušiť 1 deň pred chirurgickým zákrokom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä na začiatku liečby alebo pri kombinácii s inou antihypertenzívnou liečbou.
Menej často sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (≥ 1/1 000 až < 1/100). 
Liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.
Liek môže spôsobiť hypomagnezémiu a hypokaliémiu.
Odporúča sa monitorovanie draslíka a horčíka v plazme a EKG. V prípade potreby sa má liečba upraviť.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte liek užívať a okamžite to oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť závažný:
- závažné závraty alebo upadanie do mdlôb ... viac >

Účinné látky

indapamid, perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36