NOLIPREL A tbl flm 2,5 mg/0,625 mg 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,94 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,84 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,10 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 5,84 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
07/20 5,84 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
06/20 5,84 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
05/20 5,84 € 2,10 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NOLIPREL A
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0491/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37193
Názov produktu podľa ŠÚKL
Noliprel A tbl flm 1x30x2,5 mg/0,625 mg (obal PP biely)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek je kombinácia dvoch liečiv, perindoprilu a indapamidu. Je to antihypertenzívum a používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvyčajná dávka je 1 tableta 1x denne. Ak krvný tlak nie je kontrolovaný po 1 mesiaci liečby, dávka sa môže zdvojnásobiť.

Starší pacienti:
Liečba sa má začať bežnou dávkou, 1 tableta denne. Pred začatím liečby sa majú vyšetriť funkcie obličiek a hladiny draslíka.
Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

  • so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30–60 ml/min) má byť maximálna dávka 1 tableta denne
  • s klírensom kreatinínu ≥ 60 ml/min nie je potrebná úprava dávky.

Pacienti s inzulín dependentným diabetom mellitus:
Liečba sa má začínať pod lekárskym dohľadom so zníženou iniciálnou dávkou.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, prednostne ráno pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Tablety sa prehĺtajú vcelku, nesmú sa hrýzť ani drviť. Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie lieku počas 1. trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
U detí a dospievajúcich do 18 rokov sa liek nemá používať.
Pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30ml/min) je liek kontraindikovaný. U pacientov s poškodením obličiek bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.
Pri ťažkej poruche funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
Hladiny glykémie sa majú dôsledne sledovať u pacientov s cukrovkou po predchádzajúcej liečbe perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom, najmä počas 1. mesiaca liečby ACE inhibítorom.
Pacient má informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom a/alebo anestéziou. Podľa možnosti sa odporúča liečbu prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo pri kombinácii s inou antihypertenzívnou liečbou.
Menej často sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥ 1/1 000 až < 1/100). 
Liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa všeobecne neodporúča konzumovať alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte liek užívať a okamžite to oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť závažný:
- závažné závraty alebo upadanie do mdlôb v dôs ... viac >

Účinné látky

indapamid , perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36