Nogrip 500 mg/200 mg/25 mg gro por (vre.papier/Al/PE) 1x8 ks

Mohlo by vás zaujímať

Nogrip 500 mg/200 mg/25 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0182/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4088B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nogrip 500 mg/200 mg/25 mg gro por 8x500 mg/200 mg/25 mg (vre.papier/Al/PE)
Aplikačná forma
GRO POR - Granulát na perorálny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá paracetamol, kyselina askorbová a feniramínium-hydrogen-maleát. 

  • Feniramín je antihistaminkum, ktoré znižuje sekréciu z nosa, slzenie a nárazové spazmodické prejavy, ako je záchvat kýchania.
  • Paracetamol má antipyretický a analgetický účinok  - znižuje horúčku a bolesť (bolesti hlavy, svalov).
  • Kyselina askorbová je vo vode rozpustný vitamín a silný antioxidant a je dôležitá v obrane proti infekciám a pre normálnu funkciu T-lymfocytov a pre účinnú fagocytárnu aktivitu leukocytov. 

Používa sa u dospelých a dospievajúcich starších ako 15 rokov (s telesnou hmotnosťou 50 kg a viac) na liečbu príznakov spojených s bežným nachladnutím, chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest, ako je nádcha, slzenie, kýchanie, bolesť hlavy a/alebo horúčka.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa pred použitím zaleje horúcou vodou, alebo sa pripraví odvar/zápar (u čajov dĺžku lúhovania alebo varu určí lekárnik).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 15 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci starší ako 15 rokov (s telesnou hmotnosťou 50 kg a viac)
Odporúčaná denná dávka je 1 vrecko 2-3x denne.
Medzi jednotlivými dávkami má byť minimálny interval 4 hodiny.
Maximálna denná dávka sú 3 vrecká.

Renálna insuficiencia
U pacientov so stredne závažnou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu 10 až 50 ml/min) má byť interval medzi dávkami najmenej 6 hodín.
U pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu < 10 ml/min) má byť interval medzi dávkami najmenej 8 hodín.

Dĺžka liečby
Maximálna dĺžka liečby je 5 dní bez vyhľadania lekárskej pomoci. 
Liečba má byť prehodnotená lekárom v prípade vysokej alebo pretrvávajúcej horúčky, vzniku superinfekcie alebo príznakov pretrvávajúcich dlhšie ako 5 dní.  

Spôsob použitia

Granulát vo vrecku sa rozpustí v dostatočnom množstve studenej alebo horúcej vody a vypije sa. Vzťah k jedlu sa neuvádza.

Upozornenie

U tehotných a dojčiacich žien sa užívanie lieku neodporúča.
Užívanie u detí mladších ako 15 rokov je kontraindikované.
Opatrnosť je potrebná u pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou.
Použitie u pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou je kontraindikované.
Riziko vzniku psychickej závislosti sa vyskytuje len pri vyšších dávkach ako sú odporúčané a pri dlhodobom užívaní.
Tento liek sa nemá, vzhľadom na riziko predávkovania, kombinovať s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol.
Tento liek má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
V priebehu liečby sa nemá piť alkohol a užívať lieky s obsahom alkoholu.
Liek obsahuje sacharózu a etanol. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 pacientov):
- kožná vyrážka, začervenanie alebo alergické reakcie vedúce k náhlemu opuchu tváre a krku alebo celková nepohoda (nevoľnosť) s výraz ... viac >

Účinné látky

feniramíniumhydrogénmaleinát, kyselina askorbová (vitamín C), paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 21