Nofebran 500 mg tbl flm (blis.PVC/Al nepriehľad.) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,03 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,48 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,55 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,48 € (0,0 %) 3,55 € (0,0 %)
04/24 0,48 € (0,0 %) 3,55 € (0,0 %)
03/24 0,48 € (0,0 %) 3,55 € (0,0 %)
02/24 0,48 € 3,55 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Nofebran 500 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0178/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1286E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nofebran 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 50x500 mg (blis.PVC/Al nepriehľad.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo metamizol, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných pyrazolóny. Má analgetické (proti bolesti), spazmolytické (uvoľňujúce kŕče) a antipyretické (znižujúce horúčku) účinky.

Používa sa u dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov na liečbu silnej akútnej alebo pretrvávajúcej bolesti a vysokej horúčky, ktoré nereagujú na iné liečebné postupy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa určuje podľa intenzity bolesti alebo horúčky a individuálnej citlivosti odpovede na liek.
Je nevyhnutné zvoliť najnižšiu dávku, ktorá potláča bolesť a/alebo horúčku.

Dospelí a dospievajúci vo veku od 15 rokov (> 53 kg)
1 - 2 tablety (500 - 1 000 mg) maximálne 4x denne v intervaloch 6 – 8 hodín.
Maximálna denná dávka: 8 tabliet (4000 mg).

Zreteľný účinok možno očakávať 30 až 60 minút po perorálnom podaní a trvá zvyčajne okolo 4 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene
Je potrebné sa vyhnúť viacnásobným vysokým dávkam. Pri krátkodobom používaní nie je potrebná redukcia dávky.

Starší pacienti, pacienti so zlým celkovým zdravotným stavom a pacienti so zníženým klírensom kreatinínu
Dávka má byť znížená, pretože eliminácia metabolitov lieku môže byť predĺžená.

O dĺžke liečby (závisí od povahy a závažnosti stavu) rozhoduje lekár.
V prípade dlhodobej liečby sa vyžadujú pravidelné kontroly krvného obrazu, vrátane diferenciálneho krvného obrazu.

Spôsob použitia

Tablety sa prehltnú celé, bez hryzenia, s dostatočným množstvom vody (asi pol pohára) s jedlom alebo bez jedla.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá je určená na uľahčenie lámania pre ľahšie prehĺtanie, nie je určená na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas 1. a 2. trimestra tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný počas 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa nemá opakovane použiť počas dojčenia. V prípade jednorazového podania sa odporúča zbierať materské mlieko 48 hodín po podaní dávky a zlikvidovať ho.
Liek sa neodporúča podávať deťom mladším ako 15 rokov kvôli vysokému množstvu metamizolu v jednej tablete. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov precitlivených na salicyláty, paracetamol alebo NSAID.
Ak sa objavia červenkasté nevyvýšené, terčovité alebo kruhové škvrny na trupe, často s centrálnymi pľuzgiermi, olupovaním kože, vredmi v ústach, hrdle, nose, genitáliách a očiach, liečba sa musí ihneď prerušiť a nesmie sa v nej opätovne pokračovať.
Liek môže pri vyššom dávkovaní ovplyvniť reakcie a sústredenie. Pacient sa má vyhnúť obsluhovaniu strojov, vedeniu vozidiel alebo iným nebezpečným činnostiam. 
Liek môže spôsobiť odchýlky v niektorých laboratórnych a diagnostických testoch uvedených v SPC (časť 4.2).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu a sodík.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého
Nasledujúce vedľajšie účinky môžu byť závažné, prestaňte užívať Nofebran a okamžite to povedzte svojmu lekárovi:
Ak sa niektorý z týchto vedľajších účinkov vyskytne náhle alebo sa rýchlo rozvin ... viac >

Účinné látky

metamizol sodná soľ, monohydrát

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36