Mohlo by vás zaujímať

NiQuitin Mini 4 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0159/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50043
Názov produktu podľa ŠÚKL
NiQuitin Mini 4 mg pas ord 20x4 mg (obal PP)
Aplikačná forma
PAS ORD - Pastilka tvrdá
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 6,59 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nikotín, ktoré zmierňuje túžbu po fajčení a odstraňujú nepríjemné príznaky pri prerušení fajčenia (ako sú podráždenosť, frustrácia, zlosť, úzkosť, nepokoj a poruchy koncentrácie).

Používa sa ako podpora odvykania od fajčenia u dospelých a dosievajúcich od 12 rokov (súčasť odvykacej kúry). Tento typ liečby sa nazýva nikotínová substitučná terapia (Nikotin Replacement Therapy, NRT).

LIek je vhodný pre fajčiarov, ktorí vyfajčia viac ako 20 cigariet za deň.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí (od 18 rokov)

Ukončenie fajčenia naraz
Pastilka sa užíva kedykoľvek pri chuti si zapáliť. Zvyčajne sa denne užíva 8 – 12 pastiliek, maximálne 15.
Pastilky sa užívajú až 6 týždňov, potom sa má ich počet postupne znižovať. Užívanie sa ukončí pri dennej dávke 1 – 2 pastilky.
Ak nastane po ukončení liečby neodolateľná potreba fajčiť, je možné užiť pastilku na posilnenie návyku nefajčiť.
Pacienti, ktorí užívajú pastilky dlhšie než 9 mesiacov by sa mali poradiť so svojím lekárom.

Ukončenie fajčenia postupne
Pastilka sa užíva až keď nastane neodolateľná potreba fajčiť, aby sa čo najviac znížil počet cigariet a predĺžil čo najviac interval fajčenia.
Množstvo pastiliek je premenlivé a závisí od pacientových potrieb, nemá ale prekročiť počet 15 pastiliek denne.
Ak nedôjde po 6 týždňoch užívania k zníženiu počtu vyfajčených cigariet, je potrebné sa poradiť s lekárom.
Keď sa počet cigariet zníži na úroveň, kedy má fajčiar pocit, že môže prestať fajčiť úplne, začne postupovať podľa odstavca „Ukončenie fajčenia naraz“.
Ak nedôjde k pokusu prestať fajčiť úplne počas 6 mesiacov, je potrebné sa poradiť s lekárom.

Kombinovaná terapia
Počiatočná liečba by mala začínať stanovením dávky náplasti v kombinácii s pastilkami sily 4 mg.
Denne sa odporúča okolo 5 až 6 pastiliek, maximálne však 15 pastiliek.
Odporúčané dávkovanie pri kombinovanej terapii je uvedené v tabuľke v SPC, časť 4.2.
Dĺžka liečby závisí od potrieb každého fajčiara. Všeobecne je pri kombinovanej terapii je obdobie užívania 2 – 3 mesiace, potom možno dávkovanie postupne znižovať. Keď sa denné užívanie zníži na 1-2 dávky, užívanie má byť ukončené.

Dospievajúci (12 – 17 rokov)

Môžu liek užívať len na odporučenie lekára a nemajú ukončovať fajčenie pomocou kombinovanej terapie.

Spôsob použitia

Pastilka sa vloží do úst a nechá sa rozpúšťať. Umiestni sa medzi ďasno a líce a opakovane sa premiestňuje z jednej strany úst na druhú, až do úplného rozpustenia (asi 10 minút).

Pastilky sa nesmú žuť alebo vcelku prehĺtať. S pastilkou v ústach sa nesmie jesť alebo piť.

Upozornenie

Fajčiari nesmú fajčiť počas odvykania.
Ideálne je ukončiť fajčenie v tehotenstve alebo v období dojčenia bez použitia liekov.
Ak je použitie lieku v tehotenstve nevyhnutné, malo by sa s podávaním začať čo najskôr a liek by sa mal používať len 2 - 3 mesiace.
Je lepšie užívať liek až tesne po dojčení, aby dojča dostávalo čo najmenej nikotínu.
Vzhľadom na nedostatok údajov sa kombinovaná liečba pastilkami a náplasťami počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.
Užívanie lieku sa neodporúča deťom do 12 rokov vzhľadom na nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti.
Liek nemajú používať nefajčiari.
Počas odvykania od fajčenia by nemalo dochádzať k zámene pastiliek za žuvačky.
Môže sa vyskytnúť prenesená závislosť na nikotíne.
V rámci odvykania sa môžu vyskytnúť závraty (frekvencia časté), ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať storoje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj NiQuitin Mini 4 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré môžu byť častejšie, iné menej časté. Pri odporúčanom dávkovaní lieku NiQuitinu Mini 4 mg neboli zaznamenané žiadne závažné vedľajšie účinky.
Prestať fajčiť už samo o sebe môže sp ... viac >

Účinné látky

nikotín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30