Mohlo by vás zaujímať

NiQuitin CLEAR 21 mg/24 h
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0239/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35250
Názov produktu podľa ŠÚKL
NiQuitin CLEAR 21 mg/24 h emp tdm 7x21 mg (vre.PET/LDPE/Al/adhezív.vrstva/acrylonitril kopolymér)
Aplikačná forma
EMP TDM - Transdermálna náplasť
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 17,85 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek sa používa ako podpora odvykania od fajčenia u dospelých fajčiarov. Tento typ liečby sa nazýva nikotínová substitučná terapia (Nikotin Replacement Therapy, NRT).

Nikotínová náplasť je mäkká obdĺžniková priehľadná viacvrstvová náplasť so zaoblenými rohmi. Obsahuje nikotín, ktorý je v nej rovnomerne rozptýlený a po nalepení náplasti sa z nej postupne uvoľňuje v určitom množstve, ktoré sa vstrebáva kožou. Množstvo nikotínu uvoľnené z náplasti je nižšie ako množstvo z cigariet. Náplasti zmierňujú túžbu po fajčení a odstraňujú nepríjemné príznaky pri prerušení fajčenia (ako sú podráždenosť, frustrácia, zlosť, úzkosť, nepokoj a poruchy koncentrácie). Pomáhajú tým prekonať návyk na fajčenie. Používajú sa ako súčasť odvykacej kúry.

Pretože náplaste neobsahujú decht ani kysličník uhoľnatý z cigaretového dymu, nemajú také zdravotné riziko ako má fajčenie tabaku.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 13. 1. 2022.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nikotínové náplasti sa aplikujú 1x denne.
Liečba nikotínovými náplasťami sa zvyčajne začína podaním náplasti s najvyššou silou 21 mg a znižuje sa podľa nasledujúcej dávkovacej schémy:
Fáza 1: náplaste so silou 21 mg - prvých 6 týždňov
Fáza 2: náplaste so silou 14 mg - ďalšie 2 týždne
Fáza 3: náplaste so silou 7 mg - posledné 2 týždne

Pre slabých fajčiarov (fajčia menej ako 10 cigariet denne) sa odporúča začať fázou 2 (14 mg) počas 6 týždňov a potom znížiť dávku na 7 mg v posledných 2 týždňoch.

Kombinovaná terapia
Fajčiari môžu kombinovať transdermálne náplaste s perorálnymi formami nikotínu (žuvačka, pastilky). Kombinácia transdermálnych náplastí a perorálnych foriem nikotínu je účinnejšia ako samotná transdermálna náplasť.
Denné užitie perorálnych prípravkov v kombinácii s náplasťami sa odporúča okolo 5 až 6 kusov. Ak sú použité v kombinácii je maximálna denná dávka pre 1,5 mg a 2 mg perorálne formy 15 kusov. Maximálna denná dávka pre 4 mg perorálne formy je 10 kusov.
Odporúčané dávkovanie pri kombinovanej terapii: viď SPC časť 4.2

Spôsob použitia

Nikotínové náplasti sa podávajú v rovnaký čas, najlepšie ráno po prebudení na čisté a suché miesto na koži bez ochlpenia alebo len málo ochlpené miesto. Náplasť sa ponechá nalepená nepretržite 24 hodín. Nemá sa aplikovať na kožu, ktorá je podráždená a sčervenená a na miesta v kožných záhyboch. Po 24 hodinách sa použitá náplasť odstráni a nová náplasť sa nalepí na iné miesto na koži. Náplasť sa nemá nechávať na mieste dlhšie ako 24 hodín. Ak je náplasť nalepená správne, voda ju nepoškodí, možno sa ňou krátko kúpať, sprchovať alebo s ňou plávať.
Náplasť možno nalepiť na rovnaké miesto najskôr po 7 dňoch. Počas stanoveného času má byť nalepená vždy len jedna náplasť. po manipulácii s náplasťou si treba vždy umyť ruky vodou a treba zabrániť kontaktu náplasti s očami a nosom. 
Náplasť sa môže odstrániť pred spaním v prípade potreby (asi po 16 hodinách od nalepenia), ale použitie počas 24 hodín sa odporúča na zaistenie optimálneho účinku proti ranným abstinenčným príznakom (chuť na fajčenie).

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich.
Liek nemajú používať nefajčiari, príležitostní fajčiari.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj nikotínová náplasť NiQuitin Clear môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. V odporúčaných dávkach NiQuitin Clear nespôsobuje žiadne závažné vedľajšie účinky.
Ukončenie fajčenia môže spôsobiť niektoré príznaky spojené s odvykaním od fajčenia ako napr. ... viac >

Účinné látky

nikotín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36