NiQuitin CLEAR 14 mg/24 h emp tdm (vre.PET/LDPE/Al/adhezív.vrstva/acrylonitril kopolymér) 1x7 ks

Mohlo by vás zaujímať

NiQuitin CLEAR 14 mg/24 h
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0238/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35248
Názov produktu podľa ŠÚKL
NiQuitin CLEAR 14 mg/24 h emp tdm 7x14 mg (vre.PET/LDPE/Al/adhezív.vrstva/acrylonitril kopolymér)
Aplikačná forma
EMP TDM - Transdermálna náplasť
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nikotín, ktoré je v náplasti rovnomerne rozptýlené a po nalepení sa z nej postupne uvoľňuje v malom množstve a vstrebáva sa kožou. Náplasti zmierňujú túžbu po fajčení a odstraňujú nepríjemné príznaky pri prerušení fajčenia (ako sú podráždenosť, frustrácia, zlosť, úzkosť, nepokoj a poruchy koncentrácie).

Používa sa ako podpora odvykania od fajčenia u dospelých fajčiarov (súčasť odvykacej kúry). Tento typ liečby sa nazýva nikotínová substitučná terapia (Nikotin Replacement Therapy, NRT).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 30. 11. 2023.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí (vrátane starších osôb)
Nikotínové náplasti sa aplikujú 1x denne.
Liečba sa zvyčajne začína náplasťami s najvyššou silou 21 mg/24 h a sila znižuje sa podľa nasledujúcej dávkovacej schémy:
Fáza 1: náplaste sily 21 mg/24 h - prvých 6 týždňov.
Fáza 2: náplaste sily 14 mg/24 h - ďalšie 2 týždne.
Fáza 3: náplaste sily 7 mg/24 h - posledné 2 týždne.
Slabým fajčiarom (menej ako 10 cigariet denne) sa odporúča začať Fázou 2 počas 6 týždňov a potom prejsť na Fázu 3 na ďalšie 2 týždne.
U silných fajčiarov (viac ako 10 cigariet denne), alebo ak došlo k relapsu po substitučnej terapii nikotínom (NRT), alebo keď monoterapia liekom nestačí na kontrolu chuti fajčiť), môže byť tiež prospešné používať súčasne viac ako 1 formu prípravku (napr. žuvačku alebo pastilku).

Úprava dávky
Ak sa pri používaní náplastí o sile 21 mg/24 h počas niekoľkých dní prejavujú výrazné nežiadúce účinky, má sa prejsť na náplasti so silou 14 mg/24 h počas 6 týždňov, potom znížiť dávku na 7 mg/24 h počas 2 týždňov. Ak nežiadúce účinky pretrvávajú, treba sa poradiť s lekárom.

Kombinovaná terapia
Náplaste sa môžu kombinovať perorálnymi formami nikotínu (žuvačky 2 alebo 4 mg, pastilky 1,5 alebo 4 mg). 
Počiatočná liečba by mala začínať stanovením dávky náplasti podľa rovnakých pravidiel ako pri samostatnom podávaní.
Denne sa odporúča okolo 5 až 6 kusov perorálnych prípravkov. Ich maximálna denná dávka pri použitej sile 1,5 mg alebo 2 mg je 15 kusov, pri sile 4 mg 10 kusov.
Odporúčané dávkovanie pri kombinovanej terapii pre slabých i silných fajčiarov je uvedené tabuľkách v SPC, časť 4.2.

Dĺžka liečby
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov liečby je potrebné, aby liečba trvala 10 týždňov (8 týždňov u slabých fajčiarov alebo pacientov, ktorí znížili silu lieku). Maximálna dĺžka liečby je 10 týždňov. Pacient nesmie ďalej pokračovať v liečbe, pretože chronické užívanie nikotínu môže byť toxické a návykové. 
S odstupom času je možné opakovať ďalšiu liečbu u pacientov, ktorí po liečbe vo fajčení pokračovali alebo prestali fajčiť a znovu začali.
Ak pacient nie je schopný prestať fajčiť do 6 mesiacov liečby níkotínovými náplasťami, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Nikotínové náplasti sa lepia 1x denne v rovnaký čas, najlepšie ráno po prebudení na čisté a suché miesto, na koži bez ochlpenia alebo len málo ochlpené miesto. Nemá sa aplikovať na kožu, ktorá je podráždená a sčervenená a na miesta v kožných záhyboch alebo sa pohybuje (napr. nad kĺbmi). Náplasť sa ponechá nalepená nepretržite 24 hodín. Potom sa použitá náplasť odstráni a nová náplasť sa nalepí na iné miesto na koži. Náplasť sa môže v prípade potreby odstrániť pred spaním (asi po 16 hodinách od nalepenia), ale použitie počas 24 hodín sa odporúča na zaistenie optimálneho účinku proti rannej chuti na fajčenie. Nemá sa nechávať na mieste dlhšie ako 24 hodín. 
Ak je náplasť nalepená správne, možno sa ňou krátko kúpať, sprchovať alebo s ňou plávať. 
Na rovnaké miesto možno nalepiť najskôr po 7 dňoch. Počas stanoveného času má byť nalepená vždy len 1 náplasť. Po manipulácii s náplasťou si treba vždy umyť ruky vodou a treba zabrániť kontaktu náplasti s očami a nosom. 

Upozornenie

Fajčiari nesmú fajčiť počas odvykania. Liek nemajú používať nefajčiari a príležitostní fajčiari.
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Nesmie sa používať u detí a dospievajúcich.
Môže sa vyskytnúť prenesená závislosť na nikotíne.
V prípade závažnej poruchy funkcie obličiek a/alebo pečene sa náplasti majú používať len pod lekárskym dohľadom.
Nikotínová substitučná liečba môže zhoršiť symptómy u osôb, ktoré majú aktívnu ezofagitídu, zápal ústnej dutiny alebo hltana, gastritídu, žalúdočný vred alebo peptický vred.
V prípade závažnej alebo pretrvávajúcej lokálnej reakcie v mieste aplikácie majú pacienti prerušiť používanie nikotínových náplastí a poradiť sa s lekárom.
V rámci odvykania sa môžu vyskytnúť závraty (frekvencia veľmi časté), ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Je potrebné uchovávať náplasti (aj použité) mimo dosah detí, a to aj použité náplasti, pretože obsahujú reziduálne množstvo nikotínu škodlivé pre deti
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj nikotínová náplasť NiQuitin CLEAR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. V odporúčaných dávkach NiQuitin CLEAR nespôsobuje žiadne závažné vedľajšie účinky.
Ukončenie fajčenia môže spôsobiť niektoré príznaky spojené s odvykaním od fajčenia ako na ... viac >

Účinné látky

nikotín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36