Nilemdo 180 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 62,63 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,49 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 60,14 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 2,49 € (0,0 %) 60,14 € (0,0 %)
06/24 2,49 € (0,0 %) 60,14 € (0,0 %)
05/24 2,49 € (0,0 %) 60,14 € (0,0 %)
04/24 2,49 € 60,14 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Nilemdo 180 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/20/1425/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4443D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nilemdo 180 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x180 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kyselinu bempedoovú. Znižuje hladinu „zlého“ cholesterolu (nazývaného aj „LDL-cholesterol“).

Používa sa u dospelých s primárnou hypercholesterolémiou alebo zmiešanou dyslipidémiou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.

Súbežná liečba simvastatínom
Dávka simvastatínu sa má obmedziť na 20 mg denne (alebo 40 mg denne u pacientov so závažnou hypercholesterolémiou a vysokým rizikom kardiovaskulárnych komplikácií, ktorí nedosiahli svoje liečebné ciele pri nižších dávkach a ak sa očakáva, že prínosy prevažujú nad potenciálnymi rizikami).

Spôsob použitia

Tableta sa užíva s jedlom alebo bez jedla. Má sa prehltnúť celá. 

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené.
Liek môže zvýšiť hladinu kyseliny močovej v sére. Ak sa objaví hyperurikémia sprevádzaná príznakmi dny, liečba týmto liekom sa má prerušiť.
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať v nasledovných frekvenciách:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- znížený počet červených krviniek (anémia),
- zvýšené hladiny kyseliny močovej ... viac >

Účinné látky

kyselina bempedoová

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36