Nicorette Spray 1mg/dávka aer ors 150 dávok (fľ.PET+dávkovač) 2x13,2 ml

Mohlo by vás zaujímať

Nicorette Spray 1mg/dávka
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0441/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3018A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nicorette Spray 1mg/dávka aer ors 2x13,2 ml/150 dávok (fľ.PET+dávkovač)
Aplikačná forma
AER ORS - Orálna roztoková aerodisperzia
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 24,79 €

Popis a určenie

Prípravok obsahuje nikotín. Používa sa pri odvykaní od fajčenia a je určený na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky, spojené s ukončením fajčenia. 

Liek sa má prednostne používať v kombinácii s behaviorálnym podporným programom.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti
Možno podať až 4 dávky za hodinu.
Počas 16 hodín sa nemajú používať viac ako 2 vstreky súčasne alebo 4 vstreky za hodinu.
Maximálna dávka je 64 vstrekov počas 16 hodín kedykoľvek počas 24-hodinového obdobia.

Odporúčaná schéma celej liečby pre fajčiarov, ktorí sú pripravení fajčenie ukončiť ihneď
Počas liečby liekom musia pacienti úplne prestať fajčiť.
1. krok (1.– 6. týždeň)
Podávajú sa 1 alebo 2 dávky spreja v čase, kedy by pacient normálne fajčil cigaretu alebo keď sa u neho objaví túžba po cigarete.
Ak po 1 dávke nie je do niekoľkých minút túžba pod kontrolou, má sa použiť 2. dávka.
V prípade potreby 2 dávok je následne možné ich podať ako 2 po sebe nasledujúce dávky. 
2. krok (7.– 9. týždeň)
Znižuje sa počet dávok za deň. Ku koncu 9. týždňa sa má užívať polovica priemerného počtu dávok užívaných pri 1. kroku. 
3. krok: (10.–12. týždeň)
Počet dávok za deň sa ďalej znižuje. Takže počas 12. týždňa sa už neužívajú viac ako 4 dávky denne. Ak sa dávkovanie zníži na 2-4 dávky denne, liek sa vysadí.
Zotrvanie bez cigarety aj po 3. kroku
Aby sa uľahčilo zotrvať bez cigarety, pacienti môžu užiť 1 dávku pri silnom nutkaní fajčiť. Ak do niekoľkých minút nepomôže, je možné použiť 2. dávku. Počas tohto obdobia sa nemajú používať viac ako 4 dávky denne.

Postupné ukončovanie pomocou postupného znižovania fajčenia
Pre fajčiarov, ktorí nemajú záujem alebo nie sú pripravení prestať fajčiť ihneď.
Má sa používať medzi epizódami fajčenia s cieľom predĺžiť interval bez fajčenia na zníženie počtu vyfajčených cigariet na čo najmenšiu možnú mieru. 
Cigaretu nahrádza 1 dávka (1–2 vstreky) a pokus o ukončenie fajčenia sa má urobiť hneď, ako je na to fajčiar pripravený a najneskôr do 12 týždňov od začiatku liečby. 
Ak sa do 6 týždňov od začiatku liečby nedosiahne zníženie počtu vyfajčených cigariet, je potrebné poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom. 
Po ukončení fajčenia sa má počet vstreknutí za deň postupne znižovať.
Má sa prestať používať, ak pacienti znížia jej používanie na 2–4 vstreky za deň.  

Niektorí bývalí fajčiari môžu potrebovať dlhšiu liečbu, aby sa vyhli návratu k fajčeniu. Pravidelné užívanie počas viac ako 6 mesiacov sa neodporúča. Ak pacient nebol schopný prestať fajčiť do 6 mesiacov liečby, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Po naplnení sa tryska spreja nasmeruje čo najbližšie k ústam. Vrchná časť dávkovača sa pevne stlačí a uvoľní sa tak 1 dávka do úst tak, aby nedošlo ku kontaktu s perami.
Pacienti sa nemajú počas vstrekovania nadychovať, aby sa predišlo preniknutiu spreja do dýchacích ciest. Je potrebné zabrániť kontaktu s očami.
Niekoľko sekúnd po vstreknutí dávky sa nemá prehĺtať, aby sa dosiahli najlepšie výsledky.
Počas podávania sa nesmie jesť ani piť.

Zostávajúci orálny sprej je potrebné odložiť si na použitie v prípade náhlej túžby.

Znenie návodu na použitie aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente.

Upozornenie

Prínosy ukončenia fajčenia prevyšujú nad akýmikoľvek rizikami spojenými so správne podanou liečbou nahradzujúcou nikotín. 
Behaviorálna terapia, poradenstvo a podpora, zvyčajne zvyšuje mieru úspechu.
Liek nesmú používať nefajčiari.
Tehotné alebo dojčiace fajčiarky majú používať prípravok iba po konzultácii s lekárom. Ženy majú používať liek ihneď po dojčení a medzi použitím orálneho spreja a ďalším dojčením zachovať čo najdlhšiu prestávku (odporúčajú sa najmenej 2 hodiny).
Nikotín v lieku môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu ľudských spermií. 
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 18 rokov.
Liek sa má používať opatrne u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením pečene a/alebo ťažkým poškodením obličiek.
U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami sa má o použítí orálneho spreja (pod dohľadom lekára) uvažovať, až keď zlyhá nefarmakologická liečba.
Pacienti s diabetom mellitus majú po ukončení fajčenia sledovať hladinu cukru v krvi pozornejšie.
Liek sa má u pacientov s nekontrolovanou hypertyreózou alebo feochromocytómom, epilepsiou v anamnéze, ezofagitídou, žalúdočnými alebo peptickými vredmi používať s opatrnosťou.
Môže sa objaviť prenesená závislosť, ale je menej škodlivá a ľahšie sa prekoná ako závislosť od fajčenia.
Lieky obsahujúce nikotín sa nemajú nechávať na miestach, kde by mohli s nimi manipulovať alebo ich požiť deti
Liek obsahuje približne 7 mg etanolu (alkoholu) v každom vstreku, čo zodpovedá 97 mg/ml.
Liek obsahuje propylénglykol a butylhydroxytoluén (môže vyvolať kožné reakcie, podráždenie očí alebo slizníc).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nicorette Spray môže spôsobiť také isté vedľajšie účinky, ako iné formy nikotínu. Tieto vedľajšie účinky vo všeobecnosti závisia od dávky, ktorú použijete.
Účinky súvisiace s ukončením fajčeni ... viac >

Účinné látky

nikotín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 30