Nicorette Spray 1mg/dávka aer ors 150 dávok (fľ.PET+dávkovač) 2x13,2 ml

Mohlo by vás zaujímať

Nicorette Spray 1mg/dávka
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0441/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3018A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nicorette Spray 1mg/dávka aer ors 2x13,2 ml/150 dávok (fľ.PET+dávkovač)
Aplikačná forma
AER ORS - Orálna roztoková aerodisperzia
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 24,80 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Prípravok patrí do skupiny liekov používaných pri odvykaní od fajčenia a je určený na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky, ktoré fajčiari pociťujú, keď sa snažia prestať fajčiť (napríklad podráždenosť, priberanie, závraty, bolesti hlavy, nespavosť).

Používa sa u dospelých:

  • na uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť,
  • ako pomoc fajčiarom prekonať abstinenčnú fázu pri prechodnom vynechaní fajčenia,
  • na zníženie počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti
Možno podať až 4 dávky spreja za hodinu. Nemajú sa podať 2 dávky na dávkovaciu epizódu a 64 dávok (4 dávky za hodinu počas 16 hodín) v priebehu 24 hodín.

Náhle ukončenie fajčenia
Pacienti musia počas liečby úplne prestať fajčiť. 
1. krok (1.– 6. týždeň): podávajú sa 1 alebo 2 dávky spreja v čase, kedy by pacient normálne fajčil cigaretu alebo keď sa u neho objaví túžba po cigarete. Ak po 1. dávke nie je do niekoľkých minút túžba pod kontrolou, má sa použiť 2. dávka. V práípade potreby je možné ich podať ako 2 po sebe nasledujúce dávky.
2. krok (7.– 9. týždeň): Začne sa znižovať počet dávok spreja za deň. Ku koncu 9. týždňa sa užíva polovica priemerného počtu dávok užívaných v 1. kroku. 
3. krok: (10.–12. týždeň): Pokračuje sa v znižovaní počtu dávok spreja za deň tak, že sa počas 12. týždňa už neužíva viac ako 4 dávky denne. Ak ste znížili dávkovanie na 2-4 dávky denne, treba liek vysadiť.
Aby sa uľahčilo zotrvať bez cigarety aj po 3. kroku, môžu pacienti pokračovať v užívaní v situáciách, keď majú silné nutkanie fajčiť. Môže sa  použiť 1 dávka spreja, a ak táto do niekoľkých minút nepomôže, je možné použiť 2. dávku. Počas tohto obdobia sa nemajú používať viac ako 4 dávky denne.

Postupné ukončovanie pomocou postupného znižovania fajčenia
Pre fajčiarov, ktorí nemajú záujem alebo nie sú pripravení prestať fajčiť ihneď.
Má sa používať medzi epizódami fajčenia s cieľom predĺžiť interval bez fajčenia na zníženie počtu vyfajčených cigariet na čo najmenšiu možnú mieru. Cigaretu nahrádza 1 dávka (1–2 vstreky) a pokus o ukončenie fajčenia sa má urobiť hneď, ako je na to fajčiar pripravený a najneskôr do 12 týždňov od začiatku liečby. 
Ak sa do 6 týždňov od začiatku liečby nedosiahne zníženie počtu vyfajčených cigariet, je potrebné poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom. 
Po ukončení fajčenia sa má počet vstreknutí za deň postupne znižovať.
Má sa prestať používať, ak pacienti znížia jej používanie na 2–4 vstreky za deň.  

Pravidelné užívanie orálneho spreja počas viac ako 6 mesiacov sa vo všeobecnosti neodporúča. Niektorí bývalí fajčiari môžu potrebovať dlhšiu liečbu, aby sa vyhli návratu k fajčeniu. Všetku zostávajúcu orálnu aerodisperziu si treba odložiť na použitie v prípade náhlej túžby.
Ak pacient nebol schopný prestať fajčiť do 6 mesiacov liečby, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Pri prvom použití sa najprv naplní pumpička spreja stlačením vrchu dávkovača 3x. Po naplnení sa tryska spreja nasmeruje čo najbližšie k ústam. Vrchná časť dávkovača sa pevne stlačí a uvoľní sa tak 1 dávka do úst tak, aby nedošlo ku kontaktu s perami. Pacienti sa nemajú počas vstrekovania nadychovať, aby sa predišlo preniknutiu spreja do dýchacích ciest. Treba tiež dbať na to, aby sa sprej nedostal do očí. Niekoľko sekúnd po vstreknutí dávky sa nemá prehĺtať, aby sa dosiahli najlepšie výsledky. 
Počas podávania nesmú pacienti jesť ani piť.

Podrobný návod na podávanie je uvedený v Príbalovom letáku (Písomnej informáciii pre používateľa), časť 3.

Upozornenie

Liek nesmú používať nefajčiari.
Tehotné fajčiarky majú používať prípravok iba po konzultácii s lekárom.
Nikotín voľne prestupuje do materského mlieka. Preto sa treba vyhnúť používaniu lieku počas dojčenia. Ak nedôjde k ukončeniu fajčenia, používanie tohto lieku dojčiacimi fajčiarkami sa má začať len po porade so zdravotníckym pracovníkom. Ženy majú používať liek ihneď po dojčení a medzi použitím orálneho spreja a ďalším dojčením zachovať čo najdlhšiu prestávku (odporúčajú sa najmenej 2 hodiny).
Nikotín obsiahnutý v lieku môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu ľudských spermií. 
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 18 rokov.
U pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením pečene a/alebo ťažkým poškodením obličiek používať opatrne.
U pacientov s diabetom mellitus môže ukončenie fajčenia spôsobiť potrebu zníženia dávok inzulínu.
Môže sa objaviť prenesená závislosť, ale je menej škodlivá a ľahšie sa prekoná ako závislosť od fajčenia.
Behaviorálna terapia, poradenstvo a podpora, zvyčajne zvyšuje mieru úspechu.
Liek obsahuje približne 7 mg etanolu (alkoholu) v každom vstreku, čo zodpovedá 97 mg/ml.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nicorette Spray môže spôsobiť také isté vedľajšie účinky, ako iné formy nikotínu. Tieto vedľajšie účinky vo všeobecnosti závisia od dávky, ktorú použijete.
Účinky súvisiace s ukončením fajčenia (vys ... viac >

Účinné látky

nikotín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 30