Nicorette invisipatch 15 mg/16 h transder. náplasť emp tdm (vrecko papier/PET/Al-PAN) 1x7 ks

Mohlo by vás zaujímať

Nicorette invisipatch 15 mg/16 h transder. náplasť
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0423/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46140
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nicorette invisipatch 15 mg/16 h emp tdm 7 náplastí (vrecko papier/PET/Al-PAN)
Aplikačná forma
EMP TDM - Transdermálna náplasť
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Náplasť obsahuje nikotín a pomáha s ukončením fajčenia. Používa sa na liečbu závislosti od tabaku, na zmiernenie túžby po fajčení (nikotíne) a na zmiernenie abstinenčných príznakov nikotínu, čím pomáha odhodlaným fajčiarom prestať fajčiť.
Náplasť nie je určená pre nefajčiarov.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti

U fajčiarov s vysokým stupňom závislosti (Fagerströmovo skóre závislosti od nikotínu nad 6 alebo fajčenie so spotrebou nad 20 cigariet denne):
V 1.-8. týždeň aplikujeme 1 náplasť 25 mg/16 h
v 9.-10. týždeň aplikujeme náplasť 15 mg/16 h 
v 11.-12. týždeň aplikujeme náplasť 10 mg/16 h.

U fajčiarov s nižším stupňom závislosti (Fagerströmovo skóre závislosti od nikotínu pod 6 alebo fajčenie so spotrebou pod 20 cigariet denne):
V 1.-8. týždeň aplikujeme náplasťou 15 mg/16 h (aj u fajčiarov, ktorí zle znášajú liečbu)
v 9.-12. týždeň aplikujeme náplasť 10 mg/16 h 

Liečba transdermálnymi náplasťami  trvá zvyčajne 12 týždňov.
Väčšinou sa začína s náplasťami s vyšším obsahom nikotínu a postupne sa prechádza na náplasti s nižším obsahom, čo umožňuje postupné ukončenie fajčenia.

Transdermálne náplasti sa môžu používať samostatne alebo v kombinácii s nikotínovými liečivými žuvačkami.

Spôsob použitia

Náplasť sa aplikuje neď ráno po prebudení (1x denne) na čisté a suché miesto na kožu bez ochlpeniane (na neporušenú pokožku) najlepšie na rameno, bok alebo hrudník ha odstráni sa večer pred spaním. Nosia sa nepretržite 16 hodín (do večera) a tesne pred spaním sa odstránia. Transdermálna náplasť by sa mala nalepiť ihneď po vybratí z ochranného vrecka. Použitá náplasť sa odstráni a nová sa prilepí na iné miesto na koži (náplasť možno aplikovať na rovnaké miesto najskôr o 7 dní).

Ako aplikovať náplasť

  1. Pred prilepením náplasti je potrebné umyť si ruky.
  2. Obal náplasti sa má otvoriť pomocou nožníc pozdĺž okraja na označenom mieste. Následne treba vybrať vhodné miesto na aplikáciu náplasti – čisté a suché miesto na koži bez prítomnosti ochlpenia a poranení, ako sú rameno, bok alebo hrudník.
  3. Pri nalepovaní sa má rýchlo oddeliť polovica striebornej ochrannej fólie tak, aby sa vyhlo dotyku s lepivým povrchom náplasti.
  4. Náplasť sa opatrne prilepí na zvolené miesto a odstráni sa druhá časť striebornej ochrannej fólie.
  5. Náplasť je nutné dôkladne pritlačiť dlaňou alebo prstami na pokožku.
  6. Nakoniec má pacient prejsť prstami po okrajoch náplasti, aby sa uistil, že náplasť na pokožke pevne drží. 

Poznámka: Používanie náplastí dlhšie ako 6 mesiacov sa vo všeobecnosti neodporúča. Niektorí bývalí fajčiari však môžu potrebovať dlhšiu liečbu, aby sa vyhli opätovnému návratu k fajčeniu. Náplasť sa nemá lepiť na rovnaké miesto dva dni po sebe.

Upozornenie

Tehotné a dojčiace ženy môžu používať transdermálne náplasti iba po konzultácii s lekárom.
Náplasť sa nemá používať u detí mladších ako 18 rokov bez odporúčania lekára.
Obozretnosť sa odporúča pri používaní liečivých žuvačiek u pacientov so  závažným/stredne závažným poškodením pečene, závažným poškodením obličiek a aktívnym žalúdočným alebo dvanástnikovým vredom. Riziko náhradnej nikotínovej liečby je potrebné posudzovať oproti riziku, ktoré súvisí s fajčením. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Upozornenie: Tento dokument obsahuje informácie k lieku poskytnuté držiteľom lieku za účelom jeho uverejnenia v ADC Číselníku. Prevádzkovateľ ADC Číselníka ani ŠÚKL nenesú právnu zodpovednosť za prípadné chyby! Viac informácií v "Interpretácii informácií".
Tak ako všetky lieky, Nicorette invisipatch môže spôsobovať nežiaduce účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Transdermálne náplasti Nicorette invisipatch môžu spôsobiť nežiaduce účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní nikotínu iným spôsobom a sú závislé od dávky.
Veľmi časté nežiaduce účinky: sv ... viac >

Účinné látky

nikotín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36