Nicorette invisipatch 10 mg/16 h transder. náplasť emp tdm (vre.koextr.cykloolef.kopolymér) 1x7 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Nicorette invisipatch 10 mg/16 h transder. náplasť
6
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0225/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1537D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nicorette invisipatch 10 mg/16 h transdermálna náplasť emp tdm 7x10 mg/16 h (vre.koextr.cykloolef.kopolymér)
Aplikačná forma
EMP TDM - Transdermálna náplasť
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 17,85 €

Popis a určenie

Náplasť obsahuje nikotín a pomáha s ukončením fajčenia.

Používa sa na liečbu závislosti od tabaku, na zmiernenie túžby po fajčení (nikotíne) a na zmiernenie abstinenčných príznakov nikotínu, čím pomáha odhodlaným fajčiarom prestať fajčiť.

Náplasť nie je určená pre nefajčiarov.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

MONOTERAPIA
Liečba náplasťou trvá zvyčajne 12 týždňov, z ktorých 8 týždňov trvá liečba dostatočnou terapeutickou dávkou, po ktorej nasledujú 4 týždne postupného znižovania dávky.

Fajčiari s vysokým stupňom závislosti (viac ako 20 vyfajčených cigariet denne)
1.-8. týždeň (úvodná fáza): aplikuje sa náplasť 25 mg/16 h denne.
9.-10. týždeň: aplikuje sa náplasť 15 mg/16 h denne. 
11.-12. týždeň: aplikuje sa náplasť 10 mg/16 h denne.

Fajčiari s nižším stupňom závislosti (spotreba do 20 cigariet denne)
1.-8. týždeň (úvodná fáza): aplikuje sa náplasť 15 mg/16 h denne.
9.-12. týždeň: aplikuje sa náplasť 10 mg/16 h denne. 

Používanie náplastí dlhšie ako 6 mesiacov sa všeobecne neodporúča. U niektorých bývalých fajčiarov je potrebná dlhšia liečba náplasťami, aby sa predišlo návratu k fajčeniu.

KOMBINOVANÁ LIEČBA
Transdermálne náplasti sa môžu používať samostatne alebo v kombinácii s orálnymi liekovými formami s obsahom nikotínu u fajčiarov, u ktorých dochádza k prelomovému nutkaniu fajčiť cigaretu, alebo u ktorých monoterapia nebola úspešná. Používatelia si majú prečítať písomnú informáciu príslušnej doplnkovej orálnej liekovej formy. Pri kombinovanej liečbe sa odporúča používať len 1 typ doplnkovej liekovej formy počas 24 hodín.

Odporúčané použitie transdermálnej náplasti v kombinácii s 2 mg liečivou žuvačkou alebo s orálnou aerodisperziou 1 mg/dávka pre fajčiarov s vysokou mierou a nižšou mierou závislosti od nikotínu je uvedené v tabuľkách v SPC, časť. 4.2.

Spôsob použitia

Transdermálna náplasť sa nalepí ráno a odlepí večer pred spaním (počas noci sa nemá používať), čím sa zabezpečí účinok približne počas 16 hodín. Náplasť sa lepí na čistú, suchú, neochlpenú a neporušenú plochu kože (napríklad na driek, bok, hornú časť ramien alebo hruď). Tieto miesta sa majú každý deň obmieňať a v nasledujúcich dňoch sa nemá použiť rovnaké miesto.

Pred nalepením náplasti je potrebné si umyť ruky. Lepkavý povrch náplasti nemá prísť do kontaktu s prstami. Náplasť sa má pevne nalepiť pritlačením jej lepiacej časti na kožu a odstrániť striebornú hliníkovú vrstvu. Pomocou prstov alebo dlane sa má pevne pritlačiť na kožu a prejsť po celom okraji. Pacient sa má uistiť, že náplasť drží pevne. Ak sa odlepí, má sa nahradiť novou.

Upozornenie

Počas liečby náplasťou majú pacienti úplne prestať fajčiť.
Prínosy ukončenia fajčenia prevyšujú nad akýmikoľvek rizikami spojenými so správne podávanou nikotínovou substitučnou liečbou. 
Používanie náplastí u tehotných a dojčiacich žien sa má začať len po porade so zdravotníckym pracovníkom.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný osobám, ktoré nikdy nefajčili.
Pri používaní náplasti u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo závažnou poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť.
U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami sa majú náplasti začať používať(pod dohľadom lekára), až keď zlyhá nefarmakologická liečba.
Pacienti s diabetom mellitus majú po ukončení fajčenia sledovať hladinu cukru v krvi pozornejšie.
Liek sa má u pacientov s nekontrolovanou hypertyreózou alebo feochromocytómom, epilepsiou v anamnéze, ezofagitídou, žalúdočnými alebo peptickými vredmi používať s opatrnosťou.
Môže sa objaviť prenesená závislosť, ale je menej škodlivá a ľahšie sa prekoná ako závislosť od fajčenia.
Liečba náplasťou napodobňuje zmenu plazmatickej hladiny nikotínu pozorovanú u fajčiarov bez prijímania nikotínu počas spánku a nespôsobuje poruchy spánku.
Pred podstúpením akýchkoľvek výkonov zobrazovania magnetickou rezonanciou (MR) sa má náplasť odlepiť, aby sa zabránilo riziku vzniku popálenín.
Lieky obsahujúce nikotín sa nemajú nechávať na miestach, kde by mohli s nimi manipulovať alebo ich požiť deti.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nicorette invisipatch môže spôsobovať rovnaké vedľajšie účinky ako iné formy podávania nikotínu. Vedľajšie účinky vo všeobecnosti závisia od použitej dávky.
Účinky súvisiace s ukončením fajčen ... viac >

Účinné látky

nikotín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36