Nicorette Icemint Gum 2 mg gum med (blis.PVC/PVDC/Al) 1x105 ks

Mohlo by vás zaujímať

Nicorette Icemint Gum 2 mg
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0450/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
21517
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nicorette Icemint Gum 2 mg gum med 105x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
GUM MED - Liečivá žuvačka
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 27,24 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liečivá žuvačka patrí do skupiny liekov používaných pri odvykaní od fajčenia a je určená na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky, ktoré fajčiari pociťujú, keď sa snažia prestať fajčiť (napríklad podráždenosť, priberanie, závraty, bolesti hlavy, nespavosť). Používa sa:

  • na uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť,
  • ako pomoc fajčiarom prekonať abstinenčnú fázu pri prechodnom vynechaní fajčenia,
  • na zníženie počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Monoterapia

Dospelí a staršie osoby:
Úvodná dávka má byť zvolená individuálne podľa stupňa závislosti fajčiara na nikotíne.
Zvyčajne je pre liečbu dostatočné užívanie  8 –12 liečivých žuvačiek vhodnej sily denne počas najmenej 3 mesiacov.
Silne závislí fajčiari (FTND ≥ 6 alebo fajčenie > 20 cigariet denne) alebo osoby, ktorým sa nepodarilo prestať fajčiť po používaní liečivých žuvačiek 2 mg, majú začať liečbu liečivou žuvačkou 4 mg, inak je vhodná úvodná dávka 2 mg.
Najvyššia denná dávka je 24 liečivých žuvačiek.

Ukončenie fajčenia
Liečivé žuvačky je potrebné užívať aspoň 3 mesiace. Počas tejto doby je potrebné začať postupné znižovanie ich počtu. Liečba má byť ukončená po poklese užívania na 1-2 liečivé žuvačky denne.

Zníženie počtu cigariet
Liečivé žuvačky je potrebné užívať medzi jednotlivými epizódami fajčenia vždy, keď sa dostaví naliehavá túžba fajčiť, aby sa čo najviac predĺžil interval bez fajčenia a aby sa zámerne znížil počet vyfajčených cigariet za deň na čo najnižší počet. Pokiaľ nedôjde počas 6 týždňov od začiatku liečby ku zníženiu počtu vyfajčených cigariet, má pacient vyhľadať odbornú pomoc.
Osoba sa má pokúsiť skončiť s fajčením najneskôr do 6 mesiacov od začiatku liečby. Ak sa osobe nepodarí definitívne prestať fajčiť do 9 mesiacov od začiatku liečby, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

Dočasná abstinenčná fáza
Liečivé žuvačky sa užívajú v situáciách bez možnosti fajčenia, napríklad na miestach so zákazom fajčenia alebo v prípade, keď si fajčiar nepraje fajčiť a pritom pociťuje potrebu zapáliť si.

Kombinovaná liečba

Ak sa počas monoterapie objavila prelomová túžba po cigarete alebo u tých, u ktorých monoterapia nebola úspešná, sa liečivé žuvačky môžu používať v kombinácii s transdermálnymi náplasťami rýchlu úľavu od túžby po cigarete.

Podávanie nikotínu sa má dočasne zastaviť, ak sa objavia akékoľvek príznaky z nadmerného množstva nikotínu. Ak príznaky z nadmerného množstva nikotínu pretrvávajú, príjem nikotínu sa má znížiť buď znížením frekvencie podávania dávky alebo sily. Pravidelné užívanie liečivých žuvačiek dlhšie ako 12 mesiacov sa všeobecne neodporúča.

Spôsob použitia

Liečivá žuvačka sa musí pomaly, s 1-2 minútovými prestávkami žuvať po dobu asi 30 minút. Pacient má žuvačku žuť až do pocítenia silnej chuti po nikotíne alebo slabého pálenia jazyka. Potom sa má žuvanie prerušiť a liečivá žuvačka sa má umiestniť medzi sliznicu líca a ďasno. Po vymiznutí pocitu pálenia sa môže pomalé žuvanie opakovať. Ak sa vytvorí návyk na chuť žuvačky, je možné rýchlosť žuvania podľa potreby zrýchliť.
Počas žuvania liečivej žuvačky sa nemá piť, jesť a fajčiť.

Upozornenie

Počas liečby má pacient vynaložiť čo najväčšie úsilie na to, aby definitívne prestal fajčiť. Prínos liečby zvyšuje odborná rada a podpora okolia.
Tehotné alebo dojčiace fajčiarky majú používať liečivé žuvačky iba po konzultácii s lekárom. V prípade, že prínos používania lieku prevyšuje riziko pre dojča, majú dojčiace ženy použiť liek hneď po dojčení.
Kombinovaná liečba sa nesmie používať počas tehotenstva a dojčenia.
Osoby do 18 rokov nemajú používať liečivé žuvačky bez odporúčania lekára.
Liečivé žuvačky su kontraindikované u detí do 12 rokov.
Liečivé žuvačky su kontraindikované u nefajčiarov.
U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo závažnou poruchou funkcie obličiek je pri stanovovaní dávky potrebná opatrnosť
U pacientov s diabetom mellitus môže ukončenie fajčenia spôsobiť potrebu zníženia dávok inzulínu.
Liek obsahuje xylitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liečivé žuvačky Nicorette Icemint Gum môžu spôsobovať rovnaké vedľajšie účinky ako iné liekové formy obsahujúce nikotín.
Vedľajšie účinky spojené s ukončením fajčenia (vysadením nikotínu)
Niektoré ... viac >

Účinné látky

nikotín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36