Nicorette Classic Gum 4 mg gum med (blis. PVC/Al) 1x105 ks

Mohlo by vás zaujímať

Nicorette Classic Gum 4 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0297/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36717
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nicorette Classic Gum 4 mg gum med 105x4 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
GUM MED - Liečivá žuvačka
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 23,99 €

Popis a určenie

Liečivá žuvačka patrí do skupiny liekov používaných pri odvykaní od fajčenia a je určená na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky, ktoré fajčiari pociťujú, keď sa snažia prestať fajčiť (napríklad podráždenosť, priberanie, závraty, bolesti hlavy, nespavosť). Používa sa:

  • na uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť,
  • ako pomoc fajčiarom prekonať abstinenčnú fázu pri prechodnom vynechaní fajčenia,
  • na zníženie počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť.

Liečivé žuvačky neobsahujú látky ako napríklad decht a oxid uhoľnatý, ktoré obsahuje cigaretový dym, a preto nemajú také zdravotné riziko ako má fajčenie.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má u fajčiara individuálne nastaviť na základe stupňa závislosti od nikotínu.

Liečivé žuvačky sa majú používať namiesto fajčenia alebo v prípade, kedy by si fajčiar za normálnych okolností zapálil cigaretu, ak sa objaví túžba po cigarete alebo v situáciách, keď je potrebné vyhnúť sa fajčeniu napr. v nefajčiarskych priestoroch.

Dospelí a staršie osoby
Pre liečbu má byť dostatočné užitie 8 – 12 liečivých žuvačiek vhodnej sily denne počas najmenej 3 mesiacov.
Fajčiari s vysokou mierou závislosti (FTND ≥ 6 alebo fajčenie > 20 cigariet denne) alebo fajčiari, ktorým sa nepodarilo prestať fajčiť po užívaní 2 mg liečivých žuvačiek majú začať liečbu 4 mg liečivou žuvačkou.
Ostatné prípady: vhodná úvodná dávka je 2 mg liečivá žuvačka.
Najvyššia dávka je 24 liečivých žuvačiek denne.

Zníženie počtu cigariet
Je potrebné pokúsiť sa skončiť s fajčením hneď, ako je to možné, najneskôr však do 6 mesiacov od začiatku liečby. 
Ak sa nezníži počet vyfajčených cigariet počas 6 týždňov od začiatku liečby alebo sa fajčenie definitívne neukončilo do 9 mesiacov od začiatku liečby, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

Ukončenie fajčenia
Liečivé žuvačky je potrebné užívať aspoň 3 mesiace. Počas tejto doby je potrebné začať postupné znižovanie ich počtu. Liečba má byť ukončená po poklese užívania na 1-2 liečivé žuvačky denne.

Pravidelné užívanie liečivých žuvačiek dlhšie ako 12 mesiacov sa všeobecne neodporúča.

Spôsob použitia

Liečivá žuvačka sa žuje pomaly s prestávkami. Na začiatku sa žuje niekoľko sekúnd a potom na cca 1 minútu sa žuť prestane. Po prestávke sa začne žuť (cca 10x) do pocitu pálenia alebo pocitu silnej chuti nikotínu, vtedy sa žuvanie preruší a žuvačka sa presunie pod jazyk alebo medzi líce a ďasno, kým pálenie alebo silná chuť neustane (na 1-2 minúty). Následne sa postup žutia a prestávky zopakuje. Celkové žuvanie má trvať približne 30 minút.
Ak si pacient zvykol na chuť žuvačky, podľa potreby je možné zvýšiť rýchlosť žuvania. 
Počas žuvania sa nesmie piť, jesť ani fajčiť.
Účinky nikotínu sa dostavia po niekoľkých minútach.

Upozornenie

Prínosy ukončenia fajčenia prevyšujú nad akýmikoľvek rizikami spojenými so správne podanou liečbou nahradzujúcou nikotín. 
Tehotné alebo dojčiace fajčiarky majú používať liečivé žuvačky iba po konzultácii s lekárom.
V prípade, že prínos používania lieku prevyšuje riziko pre dojča, majú dojčiace ženy použiť liek hneď po dojčení.
Liek je kontraindikovaný u nefajčiarov.
Liek je kontraindikovaný u detí do 12 rokov.
Liek nesmú používať osoby do 18 rokov bez odporúčania lekára.
Pri používaní liečivých žuvačiek u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo závažnou poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť.
U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami sa majú liečivé žuvačky začať užívať( pod dohľadom lekára), až keď zlyhá nefarmakologická liečba.
Pacienti s diabetom mellitus majú po ukončení fajčenia sledovať hladinu cukru v krvi pozornejšie.
Liek sa má u pacientov s nekontrolovanou hypertyreózou alebo feochromocytómom, epilepsiou v anamnéze, ezofagitídou, žalúdočnými alebo peptickými vredmi používať s opatrnosťou.
Môže sa objaviť prenesená závislosť, ale je menej škodlivá a ľahšie sa prekoná ako závislosť od fajčenia.
Liečivá žuvačka sa môže prilepiť na zubnú protézu a v zriedkavých prípadoch ju môže poškodiť.
Lieky obsahujúce nikotín sa nemajú nechávať na miestach, kde by mohli s nimi manipulovať alebo ich požiť deti.
Liek obsahuje sorbitol.
Liek obsahuje príchuť s cinnamalom, cinnamylalkoholom, citralom, citronelolom, eugenolom, geraniolom, izoeugenolom, limonénom a linalolom. Tieto látky môžu vyvolať alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum  môžu spôsobovať rovnaké vedľajšie účinky ako iné liekové formy obsahujúce nikotín.
Vedľajšie účinky spojené s ukončením fajčenia (vysadením nikotínu)
... viac >

Účinné látky

nikotín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 30