Nicorette Classic Gum 2 mg gum med (blis. PVC/Al) 1x105 ks

Mohlo by vás zaujímať

Nicorette Classic Gum 2 mg
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0210/88-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36714
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nicorette Classic Gum 2 mg gum med 105x2 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
GUM MED - Liečivá žuvačka
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 23,99 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liečivá žuvačka patrí do skupiny liekov používaných pri odvykaní od fajčenia a je určená na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky, ktoré fajčiari pociťujú, keď sa snažia prestať fajčiť (napríklad podráždenosť, priberanie, závraty, bolesti hlavy, nespavosť). Používa sa:

  • na uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť,
  • ako pomoc fajčiarom prekonať abstinenčnú fázu pri prechodnom vynechaní fajčenia,
  • na zníženie počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť.

Liečivé žuvačky neobsahujú látky ako napríklad decht a oxid uhoľnatý, ktoré obsahuje cigaretový dym, a preto nemajú také zdravotné riziko ako má fajčenie.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a staršie osoby:
Úvodná dávka lieku má byť nastavená individuálne podľa stupňa závislosti fajčiara na nikotíne.
Zvyčajne je pre liečbu dostatočné užívanie 8 –12 liečivých žuvačiek vhodnej sily denne.
Slabo závislí fajčiari (FTND < 6 alebo fajčenie ≤ 20 cigariet denne) majú začať liečbu liečivou žuvačkou 2 mg a silne závislí fajčiari majú začať liečbu so 4 mg.
Najvyššia dávka je 24 liečivých žuvačiek denne.

Ukončenie fajčenia
Liečivé žuvačky je potrebné užívať aspoň 3 mesiace. Počas tejto doby je potrebné začať postupné znižovanie ich počtu. Liečba má byť ukončená po poklese užívania na 1-2 liečivé žuvačky denne.

Dočasná abstinenčná fáza
Liečivé žuvačky sa užívajú v situáciách bez možnosti fajčenia, napríklad na miestach so zákazom fajčenia alebo v prípade, keď si fajčiar nepraje fajčiť a pritom pociťuje potrebu zapáliť si.

Zníženie počtu cigariet
Liečivé žuvačky je potrebné užívať medzi jednotlivými epizódami fajčenia vždy, keď sa dostaví naliehavá túžba fajčiť, aby sa čo najviac predĺžil interval bez fajčenia a aby sa zámerne znížil počet vyfajčených cigariet za deň na čo najnižší počet. Pokiaľ nedôjde počas 6 týždňov od začiatku liečby ku zníženiu počtu vyfajčených cigariet, má pacient vyhľadať odbornú pomoc.
Osoba sa má pokúsiť skončiť s fajčením hneď, ako je na to pripravená, najneskôr však do 6 mesiacov od začiatku liečby. Ak sa osobe nepodarí definitívne prestať fajčiť do 9 mesiacov od začiatku liečby, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

Pravidelné užívanie liečivých žuvačiek dlhšie ako 12 mesiacov sa všeobecne neodporúča.

Spôsob použitia

Liečivá žuvačka sa musí žuvať pomaly, prerušovane, po dobu asi 30 minút. Pacient má žuvačku žuť až do pocítenia silnej chuti po nikotíne alebo slabého pálenia jazyka. Potom sa má žuvanie prerušiť a liečivá žuvačka sa má umiestniť medzi sliznicu líca a ďasno. Po vymiznutí pocitu pálenia sa môže pomalé žuvanie opakovať.
Počas žuvania liečivej žuvačky sa nemá piť, jesť a fajčiť.

Obvyklý postup
Najprv žujte liečivé žuvačky pomaly niekoľko sekúnd a urobte asi minútovú prestávku.
Po prestávke žujte znovu 10-krát a potom presuňte liečivú žuvačku na 1 alebo 2 minúty pod jazyk alebo medzi ďasno a líce.
Žujte znova 10-krát a potom nechajte liečivú žuvačku opäť odpočinúť.
Takto žujte 30 minút.
Pokiaľ ste si na chuť žuvačky zvykli, podľa potreby môžete rýchlosť žuvania zrýchliť.
Účinky nikotínu sa dostavia až po niekoľkých minútach.

Upozornenie

Tehotné alebo dojčiace fajčiarky majú používať liečivé žuvačky iba po konzultácii s lekárom.
Osoby do 18 rokov nemajú používať liečivé žuvačky bez odporúčania lekára.
Liečivé žuvačky su kontraindikované u detí do 12 rokov.
Liečivé žuvačky su kontraindikované u nefajčiarov.
Obozretnosť sa odporúča pri používaní liečivých žuvačiek u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo závažnou poruchou funkcie obličiek.
U pacientov s diabetom mellitus môže ukončenie fajčenia spôsobiť potrebu zníženia dávok inzulínu.
Liek obsahuje sorbitol.
Tento liek obsahuje príchuť s cinnamalom, cinnamylalkoholom, citralom, citronelolom, eugenolom, geraniolom, izoeugenolom, limonénom a linalolom. Tieto látky môžu vyvolať alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum môžu spôsobovať rovnaké vedľajšie účinky ako iné liekové formy obsahujúce nikotín.
Vedľajšie účinky spojené s ukončením fajčenia (vysadením nikotínu)
Niektoré ... viac >

Účinné látky

nikotín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 30