Neuromultivit injekčný roztok sol inj (amp.skl.jantárová) 5x2 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Neuromultivit injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0025/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2710B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Neuromultivit injekčný roztok sol inj 5x2 ml (amp.skl.jantárová)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obshuje kombináciu 3 vitamínov: vitamín B1, B6 a B12, ktoré sú obzvlášť dôležité pre udržiavanie správnej funkcie nervového systému. Používa sa:

  • na liečbu klinického (zjavného) a subklinického (skrytého) nedostatku B vitamínov.
  • ako doplnkové liečba:
    • porúch nervového systému rôzneho pôvodu (napríklad bolesti spojené s poruchami nervov u diabetikov alebo so zneužívaním alkoholu),
    • zápalov nervov (neuritída) a bolesti nervov (neuralgia) (napríklad podráždenie nervov v dôsledku degeneratívnych ochorení chrbtice, bolesti v bedrovej oblasti (lumbalgia) alebo bolesť v sedacom nerve (ischialgia)).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml injekčného roztoku obsahuje 50 mg tiamíniumdichloridu, 50 mg pyridoxíniumchloridu, 0,5 mg kyanokobalamínu.

V ťažkých a v akútnych bolestivých prípadoch na rýchle dosiahnutie terapeutickej hladiny liečiva v krvi sa podáva 1 ampulka (2 ml) denne až do ustúpenia akútnych príynakov.
Po odoznení akútneho štádia a pri ľahšom priebehu ochorenia sa podáva 1-3x týždenne 1 ampulka.

Spôsob použitia

Injekcie sa aplikujú výhradne intramuskulárne (hlbokou intragluteálnou injekciou). Je potrebné sa vyhnúť intravenóznemu podaniu. 

Má sa použiť len číry, červený injekčný roztok.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva neodporúča.
Počas dojčenia sa majú starostlivo zvážiť výhody dojčenia pre dieťa oproti terapeutickému prínosu pre matku, aby bolo možné rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo liečbu.
Liek môže zakrývať klinický obraz a laboratórne zistenia typické pre funikulárnu myelózu a pernicióznu anémiu. 
Liek je kontraindikovaný deťom a dospievajúcim pre vysoký obsah liečiva.
Keďže neboli vykonané žiadne štúdie kompatibility, tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.
Liek sa uchováva v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom pri teplote 2-8°C. Neuchovávať v mrazničke.
Liek obsahuje malé množstvo etanolu, menej ako 100 mg v jednej dávke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú zoradené podľa nasledujúcej frekvencie (častosti výskytu):
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
- Žalúdočno-črevné ťažkosti ako nevoľnosť, vracanie, hnačka, bole ... viac >

Účinné látky

kyanokobalamín (vitamín B12) , pyridoxíniumchlorid (vitamín B6) , tiamíniumchlorid (vitamín B1)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36