NEOTIGASON 25 mg cps dur (blis.PVC/PVDC) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 22,47 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 22,47 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,00 € (0,0 %) 22,47 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 22,47 € (0,0 %)
04/22 0,00 € (0,0 %) 22,47 € (0,0 %)
03/22 0,00 € 22,47 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER, REU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NEOTIGASON 25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0263/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76661
Názov produktu podľa ŠÚKL
Neotigason 25 mg cps dur 30x25 mg (blis.PVC/PVDC)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo acitretín. Patrí do skupiny liekov nazývaných retinoidy (látky odvodené od vitamínu A). Používa sa na liečbu závažných kožných problémov, pri ktorých koža hrubne a môžu sa na nej tvoriť šupiny. Sú to:

 • závažné formy psoriázy vrátane:
  • erytrodermálnej psoriázy,
  • lokálnej alebo generalizovanej pustulóznej psoriázy,
 • závažné poruchy keratinizácie, ako je:
  • kongenitálna ichtyóza,
  • pityriasis rubra pilaris,
  • Darierova choroba,
  • iné poruchy keratinizácie, ktoré sú odolné voči inej liečbe.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Vzhľadom na rozdiely v absorpcii a metabolizme acitretínu sa musí dávkovanie individuálne prispôsobiť.

Dospelí

Začiatočná denná dávka je 25 mg (t. j. jedna 25 mg kapsula) alebo 30 mg (t. j. tri 10 mg kapsuly). Užíva sa 2-4 týždne.
Udržiavacia dávka závisí od klinickej účinnosti a znášanlivosti lieku. Zvyčajne je denná dávka 25-50 mg. Užíva sa nasledujúcich 6-8 týždňov.
V niektorých nevyhnutných prípadoch môže byť potrebné zvýšiť dávku až na maximálnu povolenú dávku 75 mg/deň (t. j. tri 25 mg kapsuly).

U pacientov so psoriázou možno liečbu ukončiť vtedy, keď lézie ustúpia v dostatočnej miere. 
Pri poruchách keratinizácie je udržiavacia liečba zvyčajne potrebná, má sa však užívať čo najnižšia dávka. Môže byť nižšia ako 20 mg/deň a nesmie presiahnuť 50 mg/deň.

Deti
Dávkovanie sa má stanoviť podľa telesnej hmotnosti. Denná dávka je okolo 0,5 mg/kg.
Vyššie dávky (až do 1 mg/kg/deň) môžu byť v niektorých prípadoch potrebné počas časovo obmedzeného obdobia, avšak dávka 35 mg/deň sa nesmie prekročiť.
Vzhľadom na možnosť manifestácie dlhodobých nežiaducich účinkov má byť udržiavacia dávka čo najnižšia.


Kombinovaná liečba
Ak sa acitretín používa v kombinácii s inými druhmi liečby, je možné znížiť jeho dávkovanie v závislosti od pacientovej individuálnej odpovede na liečbu.
V štandardnej lokálnej liečbe je možné vo všeobecnosti pokračovať, pretože neinterferuje s liečbou acitretínom.

Spôsob použitia

Kapsuly sa majú užívať nerozhryzené 1x denne s jedlom alebo mliekom.

Upozornenie

Liek môže predpisovať iba lekár so skúsenosťami s používaním systémových retinoidov.
Liek sa môže používať u žien vo fertilnom veku iba v prípade, ak majú spoľahlivú a účinnú antikoncepciu 1 mesiac pred liečbou a nasledujúce 3 roky po ukončení liečby s acitretínom.
Dostupné údaje o mužoch liečených acitretínom naznačujú minimálne alebo žiadne riziko teratogénnych účinkov.
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva. Má teratogénne účinky.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek sa môže používať u detí iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a ako posledná možnosť liečby, ak iné terapeutické prístupy zlyhali.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať pacientom s depresiou v anamnéze a všetkých pacientov je potrebné sledovať pre príznaky depresie, ktoré sa musia adekvátne liečiť, ak sa objavia.
Pacient liečený acitretínom nesmie darovať krv a to ani 3 roky po skončení liečby.
Počas liečby sa nesmú užívať ďalšie prípravky s obsahom vitamínu A.
Liečba retinoidmi zosilňuje účinky UV svetla, preto sa pacienti nemajú nadmerne slniť ani nekontrolovane používať horské slnko. Keď je to nevyhnutné, treba použiť prípravky na ochranu pred slnečným žiarením s vysokým faktorom, SPF najmenej 15.
Počas liečby nemusí byť vhodné používanie kontaktných šošoviek. Veľmi často sa vyskytuje suchosť a zápal slizníc.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia výskytu: 
menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100).
Počas liečby sa nesmie konzumovať alkohol (v nápojoch, jedle alebo liekoch) a to ani 2 mesiace po skončení liečby.
Počas liečby acitretínom sa zaznamenalo zhoršené nočné videnie. Je to potrebné zohľadniť pri šoférovaní v noci.

Liek obsahuje glukózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Neotigason a okamžite vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce vedľajšie účinky:
Závažná bolesť hlavy, pocit na vracanie, vracanie a poruchy zraku. Môžu to byť príznaky ... viac >

Účinné látky

acitretín

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36