NEONUTRIN 5% sol inf 1x500 ml (fľ.skl.inf.)

Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0108/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46780
Názov produktu podľa ŠÚKL
NEONUTRIN 5% sol inf 1x500 ml (fľ.skl.inf.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

NEONUTRIN 5%, NEONUTRIN 10% a NEONUTRIN 15% sú roztoky čistých foriem L-aminokyselín, resp. ich rozpustnejších derivátov (acetylcysteín) a dipeptidov (glycyltyrozín) v koncentráciách 5, 10 a 15%. Obsahujú 44% esenciálnych, 20% vetvených aminokyselín a vyvážené spektrum asistujúcich aminokyselín. Receptúra NEONUTRIN 5%, NEONUTRIN 10% a NEONUTRIN 15% bola zostavená tak, aby bola zaistená optimálna stimulácia proteosyntézy a tým priaznivá dusíková bilancia u pacientov so stredne ťažkým metabolickým stresom. Hlavným zdrojom anabolického dusíka sú kyselina glutámová, arginín a alanín, t.j. aminokyseliny s výraznými farmakodynamickými vlastnosťami. Roztok obsahuje asparagín; množstvo tyrozínu je oproti klasickým aminoroztokom zvýšené pridaním dipeptidu glycyltyrozínu, čo zabezpečuje dostatočný príjem aj v katabolických stavoch, keď môže pôsobiť blok konverzie fenylalanín-tyrozín. Vyššie je zastúpenie cysteínu/cystínu, ktoré majú význam pre udržanie bunkovej antioxidačnej obrany.
Roztok neobsahuje elektrolyty, pomer jednotlivých aminokyselín je pre všetky koncentrácie rovnaký. 
Použitie: Stavy vyžadujúce doplnkovú alebo kompletnú parenterálnu výživu. NEONUTRIN 5%, NEONUTRIN 10% a NEONUTRIN 15% je indikovaný pri všetkých stavoch, pri ktorých nie je možné zaistiť dostatočnú výživu pacienta perorálnou alebo enterálnou cestou. Je určený predovšetkým pre pacientov so základným až stredným stupňom metabolickej záťaže, vzhľadom na vyvážené spektrum aminokyselín je vhodný v kombináciách so špeciálnymi roztokmi aminokyselín tiež pri hyperkatabolických stavoch orgánových zlyhaniach a v pediatrii.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Obvyklé denné dávky:
• základný stupeň metabolickej záťaže 0,7g - 1,0 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti. 
• stredný stupeň metabolickej záťaže 1,0 g - 1,5 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti
• vysoký stupeň metabolickej záťaže 1,5g -2,5 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosti
Roztok je určený výhradne pre podanie centrálnym venóznym katétrom a pre prípravu zmesi all-in-one. Maximálna rýchlosť podania je 0,1 – 0,15 g aminokyselín/kg telesnej hmotnosť. Samostatné podanie do periférnej žily je vzhľadom na osmolaritu možné, ale metabolicky nie je vhodné. Aj pri periférnom podaní je nutné použiť vhodný AIO alebo multi-bottle systém (aplikácia niekoľkých roztokov paralelne viackanálovou venóznou linkou). Ak sa aplikuje NEONUTRIN periférne izolovane, potom je aplikačná doba 7- 8 hodín u dospelej osoby pri 500 ml balení pri dodržaní maximálnej rýchlosti podania 70 ml/h. Takéto podanie nie je možné bez súčasného doplnenia energetickými substrátmi sacharidov alebo tukov a tiež je potrebné dodať ióny, čím sa zvýši osmolarita roztoku a narastá možnosť vzniku lokálneho podráždenia periférnej žily a tromboflebitídy. NEONUTRIN nie je určený pre nedonosené deti a deti do 2 rokov, ale s prihliadnutím na klinický stav je možné ich používanie v pediatrickej praxi hlavne u starších detí a mladistvých. Zvyčajná celková dávka aminokyselín u detí je 1,5 – 2,5 g /kg telesnej hmotnosti (prípadne až do maximálnej dávky 3,0 g/kg telesnej hmotnosti) v závislosti na veku, hmotnosti a klinickom stave dieťaťa. Rýchlosť podávania nemá prekročiť 0,1 – 0,15 g aminokyselín/telesná hmotnosť/h.
Pri podávaní do periférnej žily nemá u dieťaťa prekročiť celková osmolarita infundovaného roztoku hodnotu 650 mosmol/l.

Účinné látky

infúzny roztok amínokyselín

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24