Neo-bronchol 15 mg mäkké pastilky pas orm (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Neo-bronchol 15 mg mäkké pastilky
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0219/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85949
Názov produktu podľa ŠÚKL
neo-bronchol pas orm 20x15 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
PAS ORM - Pastilka mäkká
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek na zriedenie hlienov v dýchacích cestách pri ochoreniach, ktoré sú sprevádzané tvorbou hustého hlienu (uľahčuje vykašliavanie). Liek je určený na mukolytickú liečbu (uľahčujúcu vykašliavanie) akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc, ktoré sa vyznačujú tvorbou hustého hlienu.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti vo veku od 6 do 12 rokov: 1 pastilka 2-3x denne
Dospelí a deti nad 12 rokov: 2 pastilky 3x denne počas prvých 2-3 dní, potom 2 pastilky 2x denne. U dospelých je možné podať maximálnu dávku 4 pastilky 2x denne.

Trvanie liečby: Bez odporúčania lekára sa nemá užívať dlhšie než 4-5 dní.

Spôsob použitia

Pastilka sa má užívať po jedle tak, že sa nechá pomaly rozpustiť v ústach. Zvýšený účinok lieku možno dosiahnuť zvýšeným príjmom tekutín.

Upozornenie

Počas tehotenstva, najmä v 1. trimestri, a počas dojčenia možno liek užívať iba po dôkladnom zvážení pomeru rizika k prínosom liečby.
Liek sa nesmie podávať deťom mladším ako 6 rokov.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a ťažkom ochorení pečene sa pri užívaní neo-broncholu vyžaduje mimoriadna opatrnosť (napr. predĺžené intervaly medzi jednotlivými dávkami alebo zníženie dávok).
Liek obsahuje sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak zaznamenáte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať neo-bronchol a bezodkladne vyhľadajte lekára:
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
- nevoľnosť, bolesť ... viac >

Účinné látky

ambroxoliumchlorid

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48