Kategorizačné údaje
Maximálna cena 16,26 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,13 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 15,13 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 1,13 € (0,0 %) 15,13 € (0,0 %)
07/22 1,13 € (0,0 %) 15,13 € (0,0 %)
06/22 1,13 € (0,0 %) 15,13 € (0,0 %)
05/22 1,13 € 15,13 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NEMOTAN 30 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0347/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
67523
Názov produktu podľa ŠÚKL
NEMOTAN 30 mg tbl flm 50x30 mg
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Nimodipín obmedzuje prienik vápnika do steny ciev, rozširuje ich priesvit, a tým zlepšuje prekrvenie. Účinkuje predovšetkým na mozgové cievy a zlepšuje prekrvenie mozgu.

Liek sa užíva na predchádzanie a liečbu poškodenia mozgu v dôsledku nedokrvenosti, spôsobenej stiahnutím ciev pri subarachnoidálnom krvácaní (krvácanie pod mäkkú mozgovú plenu). Ďalej sa užíva na liečbu porúch výkonnosti mozgu v starobe so zreteľne vyjadrenými ťažkosťami, ako sú poruchy pamäti, poruchy koncentrácie, popudlivosť, výkyvy nálady.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Pri vazospazme pri subarachnoidálnom krvácaní sa podáva 6 x 60 mg (2 tablety) denne v 4-hodinových intervaloch počas 7 až 14 dní.

Pri poruchách výkonnosti mozgu sa zvyčajne užíva 30 mg (1 tableta) 3x denne v pravidelných intervaloch, ak je to možné vždy v rovnakom čase. Časový interval medzi jednotlivými dávkami by nemal byť kratší ako 4 hodiny.

Pacienti s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek:
Odporúča sa znížiť dávkovanie. 

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia 

Tablety sa užívajú celé v pravidelných intervaloch, nezávisle od príjmu potravy (pred, počas alebo po jedle) a zapíjajú sa malým množstvom tekutiny.
Nezapíjajte grapefruitovou šťavou.

Upozornenie

Liek sa nemá podávať behom tehotenstva a dojčenia alebo sa podá len vtedy, keď sa používanie považuje za nevyhnutné a možný prínos pre matku prevyšuje možné riziko pre plod.
Pri zhoršenej funkcii pečene alebo obličiek sa odporúča znížiť dávkovanie a starostlivo kontrolovať individuálne reakcie pacienta na liečbu.
U veľmi starých pacientov a u pacientov s výrazne obmedzenou funkciou obličiek (glomerulárna filtrácia < 20 ml/min) by mala byť liečba nimodipínom starostlivo zvážená s nutnosťou pravidelne vykonávať kontrolné vyšetrenia.
Liek sa nemá podávať deťom a mladistvým do 18 rokov.
Zvýšená opatrnosť je nevyhnutná pri podávaní nimodipínu pacientom s výraznou hypotenziou (systolický tlak krvi pod 90 mmHg).

Nepiť alkohol.
Počas liečby nimodipínom sa neodporúča pitie grepfruitového džúsu.
Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Liek sa zvyčajne dobre znáša, ale môžu sa vyskytnúť bolesti hlavy, sčervenanie pokožky, opuchy končatín, žalúdočné a črevné ťažkosti, pocit tepla, pokles krvného tlaku, zrýchlenie pulzovej frekvencie, závraty a slabosť. U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť prejavy zvýšeného dráždenia mozgu, ako ... viac >

Účinné látky

nimodipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60