Neiraxin sol inj (amp.skl.jantárová) 5x2 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Neiraxin
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0280/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5215C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Neiraxin sol inj 5(5x1)x100 mg+100 mg+1 mg+20 mg/2 ml (amp.skl.jantárová)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá pyridoxíniumchlorid (vitamín B6), tiamíniumchlorid (vitamín B1), kyanokobalamín (vitamín B12) a lidokaíniumchlorid. Používa sa na liečbu hematologických a neurologických príznakov spôsobených neustálym nedostatkom vitamínov B1, B6 a B12 u dospelých a detí vo veku nad 12 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml injekčného roztoku obsahuje 50 mg pyridoxíniumchloridu, 50 mg tiamíniumchloridu, 0,5 mg kyanokobalamínu, 10 mg lidokaíniumchloridu.

V prípade závažných a akútnych príznakov sa zvyčajne podáva 1 injekcia (2 ml) 1x denne na dosiahnutie vysokých hladín liečiv v krvi.
Po odznení akútneho štádia a u menej závažných stavov sa podáva 1 injekcia 2-3x týždenne.

Spôsob použitia

Intramuskulárne použitie. Injekčný roztok sa aplikuje injekciou hlboko do svalu, aby sa zabránilo kardiovaskulárnym nežiaducim účinkom. Obsah ampulky musí byť použitý ihneď po jej otvorení.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek nesmie byť podávaný deťom vo veku menej ako 12 rokov.
Liek je kontraindikovaný pre novorodencov a predčasne narodených novorodencov.
Liek je kontraindikovaný pre pacientov so závažnými poruchami vedenia vzruchu v srdci a pri akútnom dekompenzovanom srdcovom zlyhaní.

Uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C) v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú hodnotené na základe frekvencie ich výskytu nasledovne:
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
- Reakcie z precitlivenosti (napr. kožná vyrážka, spomalenie až útlm ... viac >

Účinné látky

kyanokobalamín (vitamín B12) , lidokaíniumchlorid , pyridoxíniumchlorid (vitamín B6) , tiamíniumchlorid (vitamín B1)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24