Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,23 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,23 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 3,23 € (0,0 %) 4,00 € (0,0 %)
10/21 3,23 € (0,0 %) 4,00 € (0,0 %)
09/21 3,23 € (0,0 %) 4,00 € (0,0 %)
08/21 3,23 € 4,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Nebilet HCTZ 5 mg/12,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0202/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
75656
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nebilet HCTZ 5 mg/12,5 mg tbl flm 28x 5 mg/12,5 mg (blis. PP/COC/PP-Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Nebilet HCTZ obsahuje liečivá nebivolol a hydrochlorotiazid. Nebivolol je liečivo na choroby srdcovo-cievneho systému, ktoré patrí do skupiny selektívnych beta-blokátorov (t.zn. so selektívnym účinkom na srdcovo-cievny systém). Zabraňuje zvýšenej srdcovej frekvencii a reguluje silu prečerpávania krvi srdcom. Rozširuje aj krvné cievy, čím napomáha znižovaniu krvného tlaku. Hydrochlorotiazid je diuretikum, ktoré spôsobuje zvýšenú tvorbu moču. Nebilet HCTZ je kombináciou nebivololu a hydrochlorotiazidu v jednej tablete a používa sa na liečbu zvýšeného krvného tlaku (hypertenzie). Používa sa namiesto dvoch samostatne užívaných liekov u pacientov, ktorí tieto dva lieky už súbežne užívajú. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dennú dávku predstavuje 1 tableta (5 mg/12,5 mg) denne, ktorá sa má, pokiaľ je to možné, užiť v rovnakom čase.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v pravidelných časových odstupoch, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. 

Upozornenie

Ak to nie je nevyhnutné, liek sa nemá užívať počas tehotenstva.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Používanie u detí a dospievajúcich sa neodporúča pre nedostatok údajov o účinnosti a bezpečnosti.
Liek nesmú používať pacienti s ťažkou renálnou insuficienciou.
Liek nesmú používať pacienti s insuficienciou pečene alebo poruchou funkcie pečene.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Pri užívaní lieku sa môže zriedkavo vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. V súvislosti s nebivololom boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:
Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
bolesť hlavy závrat únava pocit neobvyklého pálenia, pichania, ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid , nebivolol

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36