NATRIUM CHLORATUM BBP 9 mg/ml injekčný roztok sol inj (amp.skl.) 10x5 ml (50 ml)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,07 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,96 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,11 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/20 2,96 € (0,0 %) 1,11 € (0,0 %)
05/20 2,96 € (0,0 %) 1,11 € (0,0 %)
04/20 2,96 € (0,0 %) 1,11 € (0,0 %)
03/20 2,96 € 1,11 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0777/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00514
Názov produktu podľa ŠÚKL
NATRIUM CHLORATUM BBP 9 mg/ml injekčný roztok sol inj 10x5 ml (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je izotonický roztok chloridu sodného. Používa sa na úpravu hyponatriémie (koncentrácia sodíka v sére je menšia ako 135 mmol/l). Môže vzniknúť postupne alebo akútne. ​Roztok sa používa:

  • na úpravu
    • extracelulárnej hypovolémie (zníženie celkového množstva krvi),
    • dehydratácie (nedostatok tekutín v organizme),
    • sodíkovej deplécie (nedostatok sodíka).
  • na sterilný výplach alebo omývanie orgánov a tkanív,
  • ako vehikulum (látka riediaca alebo objemovo zväčšujúca liek pre jeho ľahšiu prípravu alebo podávanie) pre iné injekčne podávané liečivá.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Závisí od veku, hmotnosti a klinického stavu pacienta.
Pre výpočet deficitu nátria je možné použiť vzorec: Deficit Na+ = /140 - (aktuálny Na+)/ x hmotnosť v kg x 0,6.

Spôsob použitia:

Liek je určený na intravenóznu aplikáciu.

Upozornenia: 

Osobitná opatrnosť je potrebná pri podávaní deťom a starším pacientom.
Liek je kontraindikovaný pri poruche funkcie obličiek.
Liek je kontraindikovaný pri srdcovej nedostatočnosti.
Liek je kontraindikovaný pri cirhóze pečene s ascitom.

Je potrebné kontrolovať vodnú bilanciu a monitorovať koncentráciu elektrolytov v sére. 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 o ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60