NASONEX aer nau 3x18 g/140 dávok (fľ.HDPE s dávkovačom) 3x1 lag

Oznam ŠÚKL
K tomuto produktu evidujeme oznam o Prerušení dodávok od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Viac informácií
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 17,84 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 9,54 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,30 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 9,54 € (0,0 %) 8,30 € (0,0 %)
12/23 9,54 € (0,0 %) 8,30 € (0,0 %)
11/23 9,54 € (0,0 %) 8,30 € (0,0 %)
10/23 9,54 € 8,30 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG, ORL, TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

NASONEX
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0204/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86057
Názov produktu podľa ŠÚKL
NASONEX aer nau 3x18 g/140 dávok (fľ.HDPE s dávkovačom)
Aplikačná forma
AER NAU - Nosová suspenzná aerodisperzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje mometazón-furoát, ktorý patrí medzi kortikosteroidy. Liek zmierňuje zápal (opuch a podráždenie nosa), kýchanie, svrbenie a upchatý nos alebo výtok z nosa.

Používa sa na liečbu:

  • príznakov sennej a celoročnej nádchy u dospelých a detí vo veku 3 rokov a starších,
  • nosových polypov u dospelých vo veku 18 rokov a starších.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 30. 11. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Sezónna alergická alebo celoročná rinitída

Dospelí (vrátane starších pacientov) a deti vo veku 12 rokov a staršie
Odporúčaná začiatočná dávka: 2 vstreky do každej nosovej dierky 1x denne.
Odporúčaná udržiavacia dávka: 1 vstrek do každej nosovej dierky 1x denne.
Ak príznaky nie sú dostatočne pod kontrolou, dávka sa môže zvýšiť na maximálnu dennú dávku 4 vstreky do každej nosovej dierky 1x denne.

Deti vo veku od 3 do 11 rokov
Zvyčajná odporúčaná dávka je 1 vstreknutie do každej nosovej dierky 1x denne.

Na udržanie príznakov ochorenia pod kontrolou sa má použiť najnižšia účinná dávka.
Na dosiahnutie úplného terapeutického účinku je potrebné liek pravidelne používať.
U pacientov so stredne závažnými až závažnými príznakmi sezónnej alergickej rinitídy v anamnéze môže byť potrebné začať s liečbou niekoľko dní pred očakávaným začiatkom peľovej sezóny.

Nosová polypóza

Zvyčajná odporúčaná úvodná dávka: 2 vstreknutia do každej nosovej dierky 1x denne.
Ak po 5 - 6 týždňoch nedôjde k dostatočnej kontrole príznakov, dávka sa môže zvýšiť na 2 vstreknutia do každej nosovej dierky 2x denne.
Dávka sa má vytitrovať na najnižšiu dávku, pri ktorej sa zachová účinná kontrola príznakov.
Štúdie účinnosti a bezpečnosti tohto lieku pri liečbe nosovej polypózy trvali 4 mesiace.

Spôsob použitia

Liek je určený iba na použitie do nosa. Pred použitím je potrebné liek pretrepať.

Pred podaním 1. dávky je potrebné fľašou dobre zatriasť a 10x stlačiť pumpičku (až kým sa nedosiahne rovnomerná aerodisperzia). Ak sa pumpička nepoužívala počas 14 dní alebo dlhšie, je potrebné ju pred ďalším použitím znova pripraviť pomocou 2 stlačení, až kým sa nepozoruje rovnomerná aerodisperzia.

Po použití sa má nosový aplikátor utrieť do čista. Nosový aplikátor a ochranný kryt sa môžu oplachovať teplou vodou.
Podrobný návod na použitie je uvedený v PIL časť 3.

Upozornenie

Liek sa nemá používať v tehotenstve, pokiaľ možný prínos pre matku neprevýši akékoľvek možné riziko pre matku, plod alebo dojča.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Bezpečnosť a účinnosť lieku pri alergickej rinitíde u detí mladších ako 3 roky neboli stanovené.
Bezpečnosť a účinnosť lieku pri nosových polypoch u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli stanovené.
U detí je potrebné pravidelne merať ich výšku.
Liek obsahuje benzalkónium-chlorid.
Spotrebovať do 2 mesiacov po 1. použití.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Po použití tohto lieku sa môžu objaviť okamžité reakcie z precitlivenosti (alergické reakcie). Tieto reakcie môžu byť závažné. Prestaňte užívať NASONEX a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc, ak sa u v ... viac >

Účinné látky

mometazónfuroát

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24