Nasofan 50 mikrogramová nosová susp. aerodisperzia aer nau 600 µg (fľ.skl.) 1x120 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,80 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,43 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,37 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 2,43 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
12/23 2,43 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
11/23 2,43 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
10/23 2,43 € 2,37 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG, ORL, TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Nasofan 50 mikrogramová nosová susp. aerodisperzia
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0417/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95234
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nasofan 50 mikrogramová nosová suspenzná aerodisperzia aer nau 1x120 dávok (fľ.skl.)
Aplikačná forma
AER NAU - Nosová suspenzná aerodisperzia

Popis a určenie

Liek obsahuje flutikazón-propionát, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných kortikosteroidy.

  • Liek má protizápalové účinky, po vstreknutí do nosa znižuje opuch a podráždenie.
  • Používa sa na prevenciu a liečbu:
    • sezónnej alergickej nádchy (napríklad sennej nádchy)
    • celoročnej nádchy (napríklad upchatého nosa alebo nádchy, kýchania a svrbenia spôsobeného domácimi prachovými roztočmi alebo zvieratami, ako sú mačky a psy).
  • Môžu ho používať dospelí a deti vo veku od 4 rokov a staršie.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 1. 9. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti staršie ako 12 rokov a dospelí
Odporúčaná dávka sú 2 vstreky do každej nosovej dierky 1x denne - ráno.
V prípade závažných príznakov môžu byť potrebné 2 vstreky do každej nosovej dierky 2x denne, ale takéto použitie môže byť len krátkodobé. 
Maximálna denná dávka nemá prekročiť 4 vstreky do každej nosovej dierky.

Deti vo veku od 4-11 rokov
Odporúčaná udržiavacia dávka je 1 vstrek do každej nosovej dierky 1x denne - ráno.
V prípade závažných príznakov môže byť potrebné 1 vstrek do každej nosovej dierky 2x denne, ale takéto použitie môže byť len krátkodobé. 
Maximálna denná dávka nemá prekročiť 2 vstreky do každej nosovej dierky.

Na udržanie príznakov ochorenia pod kontrolou sa má použiť najnižšia účinná dávka.
Na dosiahnutie úplného terapeutického účinku je potrebné liek pravidelne používať.
Účinok sa nemusí dostaviť okamžite. Maximálne zmiernenie ťažkostí sa dosahuje po 3 až 4 dňoch liečby.

Spôsob použitia

Liek je určený iba na použitie do nosa. Pred použitím je potrebné liek pretrepať.
Pred 1. podaním lieku je potrebné vystreknúť liek 6x do vzduchu, kým sa dosiahne uvoľnenie úplnej dávky z fľaše. Ak sa aerodisperzia nepoužívala počas 7 dní, musí sa znovu pripraviť na použitie dostatočným počtom stlačení a uvoľnení pumpičky, až kým sa neobjaví jemný aerosól.
Po použití sa má nosový aplikátor utrieť do čista. Nosový aplikátor a ochranný kryt sa môžu oplachovať teplou vodou.
Podrobný návod na použitie, viď PIL časť 3.

Upozornenie

Liek sa smie použiť počas tehotenstva a dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 4 roky nie je stanovená.
Ak sa po alikácii lieku objaví dlhodobé rozmazané videnie, je potrebné navštíviť lekára.
Je potrebné vyhnúť sa súbežnému používaniu flutikazón-propionátu a silnými inhibítormi cytochrómového systému P450 3A4, pokiaľ očakávaný prínos neprevažuje nad možným rizikom.
U detí je potrebné pravidelne merať ich výšku.
Liek nemá žiadny alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje benzalkónium-chlorid.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Nasofan nosová suspenzná aerodisperzia môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak používate vysoké dávky Nasofanu nosovej suspenznej aerodisperzie, v období stresu alebo počas prijatia do nemocnice po závažnej nehode alebo zranení alebo pred chirurgi ... viac >

Účinné látky

flutikazónpropionát

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24