NASIVIN 0,025 % int nas (fľaša sklenená, hnedá s kvapkadlom) 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

NASIVIN 0,025 %
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0304/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
09413
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nasivin 0,025 % int nas 1x10 ml (fľ.skl.hnedá s kvapkadlom)
Aplikačná forma
INT NAS - Nosová instilácia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je určený na lokálnu aplikáciu do nosa a liečbu nádchy. Liek obsahuje liečivo oxymetazolín, ktoré znižuje prekrvenie a opuch sliznice, uvoľňuje priechodnosť horných dýchacích ciest, znižuje bolestivosť pri zápale stredného ucha a katare Eustachovej trubice. Liek sa používa:

  • pri akútnej nádche, nádche prejavujúcej sa vo forme opakovaného výtoku z nosa
  • na uvoľnenie odtoku nosového hlienu pri zápaloch prínosových dutín
  • pri nedoslýchavosti v dôsledku opuchu Eustachovej trubice (katar Eustachovej trubice)
  • pri zápale stredného ucha
  • pod dohľadom lekára sa liek môže použiť aj pri chronickej nádche a na odpuchnutie sliznice po diagnostických zákrokoch.

Liek je určený deťom od 1 roku do 6 rokov.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 31. 3. 2022.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).
Podávanie deťom mladším ako 1 rok je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti od 1 roka do 6 rokov:
Aplikuje sa 1-2 kvapky 2-3x denne do každej nosovej dierky. Odporúčaná dávka sa nesmie prekročiť.
Účinok lieku nastupuje do 25 sekúnd po aplikácii a trvá niekoľko hodín (priemerne 6-8 hodín, maximálne 12 hodín).

Dĺžka liečby:
Bez konzultácie s lekárom sa nemá liek podávať dlhšie ako 5-7 dní (najviac 10 dní). Každému opakovanému použitiu lieku má predchádzať obdobie niekoľkých dní bez liečby.

Spôsob použitia

Liek je určený len na použitie do nosa. Kvapky sa aplikujú po vyčistení nosa. Dieťaťu sa mierne zakloní hlava tak, aby to preň bolo pohodlné. Aplikuje sa kvapka do každej nosovej dierky a hlava sa na krátky čas drží zaklonená, aby kvapky pokryli celé vnútro nosa. Aby sa minimalizovalo riziko šírenia infekcií, liek môže byť používaný iba jednou a tou istou osobou.

Upozornenie

Deťom do 1 roku sa liek nemá podávať.
Počas tehotenstva a u dojčiacich žien je použitie lieku nutné konzultovať s lekárom.
Liek je určený iba na krátkodobé použitie. Dlhodobé alebo nadmerné používanie môže spôsobiť opätovný dlhodobý opuch nosovej sliznice po vysadení lieku, vykazujúci známky závislosti.
Liek sa nesmie použiť pri suchom zápale nosovej sliznice s tvorbou chrást.
Dlhodobému používaniu a používaniu nadmerných dávok je potrebné predchádzať najmä u detí. Používanie lieku pri chronickej nádche je možné len pod dohľadom lekára.
Liek sa môže používať len po konzultácii s lekárom u pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom, s kardiovaskulárnym ochorením, s feochromocytómom, s metabolickými ochoreniami (diabetes mellitus, hypertyreóza), s hyperpláziou prostaty a u pacientov, ktorí boli v predchádzajúcich 2 týždňoch liečení inhibítormi monoamínooxidázy (IMAO). 
Predávkovanie alebo náhodné prehltnutie môže spôsobiť príznaky (rozšírenie zreníc, zúženie zreníc, nevoľnosť, vracanie, zmodranie pier, horúčka, kŕče, poruchy srdcovej činnosti a krvného obehu, ťažkosti s dýchaním, potenie, nepokoj, ospalosť) vtedy treba okamžite kontaktovať lekára.
Liek obsahuje benzalkónium-chlorid (môže spôsobiť podráždenie alebo opuch vnútri nosa, najmä ak sa používa dlhodobo).
Použiteľnosť lieku po prvom otvorení je 6 mesiacov (v rámci času použiteľnosti uvedeného na obale).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri používaní Nasivinu sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- pálenie a suchosť nosovej sliznice, kýchanie (najmä u citlivých pacien ... viac >

Účinné látky

oxymetazolíniumchlorid

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36