NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml aer nao 90 dávok (fľ. s mech.rozpraš.) 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
69/0300/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5784B
Názov produktu podľa ŠÚKL
NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml aer nao 1x10 ml/90 dávok (fľ.HDPE s mech.rozpraš.)
Aplikačná forma
AER NAO - Nosová roztoková aerodisperzia
Cena: od 3,19 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá xylometazolíniumchlorid a dexpantenol. Xylometazolín zužuje krvné cievy, a tým zmierňuje opuch nosovej sliznice a dexpantenol podporuje hojenie a chráni sliznice.

Používa sa u detí vo veku 2 až 6 rokov na zmiernenie opuchu nosovej sliznice pri nádche a ako podporná liečba pri hojení raniek na slizniciach a koži, pri záchvatovite sa vyskytujúcom výtoku z nosa (vazomotorická nádcha) a na liečbu sťaženého dýchania nosom po operácii nosa.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok je určený na aplikáciu do nosa (podmienky použitia vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti vo veku od 2 do 6 rokov
Odporúčaná dávka je 1 vstrek do každej nosovej dierky podľa potreby, najviac 3x za deň. Odporúčaná dávka sa nemá prekračovať.
Účinok sa dostaví do 5-10 minút po podaní lieku.

Dĺžka používania u detí sa má vždy prekonzultovať s lekárom. Nesmie sa používať dlhšie ako 7 dní, pokým to nenariadil lekár.
Pred opätovným začatím liečby týmto liekom musí uplynúť niekoľkodňová prestávka v jeho používaní.

Spôsob použitia

Aerodisperzia je určená na použitie do nosa.
Pred podaním sa odporúča pacientom dôkladne si vysmrkať nos. Dýza sa následne vloží do nosovej dierky a rozprašovač sa 1x stlačí. Počas vstrekovania sa pacient zľahka nadychuje nosom. Po použití sa dýza dôkladne utrie čistou papierovou vreckovkou a nasadí sa ochranný kryt.
Pred 1. použitím je potrebné stláčať rozprašovač mimo nosa, kým sa neuvoľní 1. dávka liečiva.

Upozornenie

Z dôvodu nedostatku údajov sa liek nemá používať počas tehotenstva.
Po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu sa má rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu liekom.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 2 roky neboli doteraz stanovené. Neodporúča sa podávať deťom mladším ako 2 roky.
Pri chronickej rinitíde sa tento liek môže podávať len pod dohľadom lekára.
Dlhodobé používanie vazokonstrikčných liekov určených na nazálnu aplikáciu môže viesť k chronickému zápalu (a tým k upchatiu nosa) a atrofii sliznice nosa.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení je 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Na uvedenie frekvencie (častosti výskytu) vedľajších účinkov sa používajú nasledujúce kategórie:
Veľmi časté:
môžu postihovať viac ako 1 z 10 liečených pacientov
Časté:
môžu postihovať až ... viac >

Účinné látky

dexpantenol, xylometazolíniumchlorid

Indikačná skupina

69 - Otorinolaringologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36