Mucosolvan Junior sir 15 mg/5 ml (fľ.skl.) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Mucosolvan Junior
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0184/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33887
Názov produktu podľa ŠÚKL
Mucosolvan Junior sir 1x100 ml (fľ.skl.)
Aplikačná forma
SIR - Sirup
Cena: od 4,75 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ambroxol, ktoré zvyšuje vylučovanie hlienu z dýchacích ciest, uľahčuje jeho vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.

Používa sa u detí od narodenia do 12 rokov, môžu ho však užívať aj dospelí a dospievajúci od 12 rokov, a to na sekretolytickú (uľahčujúcu vykašliavanie) liečbu pri akútnych a chronických ochoreniach priedušiek a pľúc, sprevádzaných narušenou tvorbou väzkého prieduškového hlienu a jeho sťaženým transportom a vylučovaním.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti od 6 do 12 rokov: 5 ml 2-3x denne
Deti od 2 do 6 rokov: 2,5 ml 3x denne
Deti do 2 rokov: 2,5 ml 2x denne
Dospelí a deti od 12 rokov: 10 ml 3x denne

Ak sa príznaky ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, je potrebné sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Sirup sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
Fľaša sa otvorí tak, že sa uzáver zatlačí pevne nadol a odskrutkuje sa proti smeru hodinových ručičiek. Vyššie uvedené množstvá sa dávkujú priloženou odmerkou. Po podaní sirupu je potrebné fľašu opäť zatvoriť.

Upozornenie

Liek sa neodporúča v tehotenstve, najmä počas 1. trimestra.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
V prípade poškodenej funkcie obličiek alebo závažnej hepatopatie sa môže liek užívať len po konzultácii s lekárom.
Ak sa u vás objaví kožná vyrážka (vrátane poškodenia sliznice, napríklad úst, hrdla, nosa, očí, genitálií), prestaňte užívať sirup a ihneď sa skontaktujte s lekárom.
Čas použiteľnosti po 1. otvorení fľaše je 12 mesiacov.
Liek obsahuje kyselinu benzoovú a propylénglykol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- porucha chuti
- znížená citlivosť hrdla
- nevoľnosť
- znížená citlivosť ústnej dutiny a jazyka
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo ... viac >

Účinné látky

ambroxoliumchlorid

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36