Moxonidin-ratiopharm 0,4 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 16,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 16,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 16,00 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 16,00 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 16,00 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 16,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Moxonidin-ratiopharm 0,4 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0011/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37718
Názov produktu podľa ŠÚKL
Moxonidin-ratiopharm 0,4 mg tbl flm 100x0,4 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antihypertenzíva – lieky, ktoré znižujú tlak krvi a používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, aj starší pacienti za predpokladu, že nie je poškodená funkcia obličiek:
Obvyklá denná dávka je 0,2-0,4 mg. Liečba sa začína s najnižšou dennou dávkou 0,2 mg moxonidínu ráno. Ak je terapeutický účinok nedostatočný, dávka sa môže po 3 týždňoch zvýšiť na 0,4 mg, dávka sa môže podávať ako jednorazová dávka (užíva sa ráno) alebo ako rozdelená denná dávka (ráno a večer). Ak sú výsledky po ďalších 3 týždňoch stále nedostatočné, dávkovanie sa môže ďalej zvýšiť na maximum 0,6 mg podávaných rozdelene ráno a večer.
Maximálna jednotlivá dávka je 0,4 mg moxonidínu a maximálna denná dávka je 0,6 mg moxonidínu.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Dávkovanie sa má začať s 0,2 mg denne a dávka môže byť zvýšená na maximálne 0,4 mg denne u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR > 30 ml/min, ale < 60 ml/min) a na maximálne 0,3 mg denne u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min), ak je klinicky indikovaná a dobre tolerovaná.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nesmie náhle ukončiť. Ak je potrebné liečbu prerušiť, dávka sa má znižovať postupne v priebehu 2 týždňov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, po jedle, vcelku a zapíjajú sa s dostatočným množstvom tekutín.

Upozornenie

Liek má byť užívaný počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch.
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča. Ak je liečba absolútne nevyhnutná, dojčenie sa má ukončiť.
Podávanie lieku deťom sa neodporúča.
U starších ľudí sa má zvýšenie dávky vykonávať so zvýšenou opatrnosťou.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť ospalosť a závraty, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Na začiatku liečby sa môžu objaviť niektoré vedľajšie účinky, ktoré však vo väčšine prípadov ustúpia v priebehu liečby.
Vedľajšie účinky sa môžu objaviť s nasledujúcou častosťou výskytu:
Veľmi čast ... viac >

Účinné látky

moxonidín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24