Moxifloxacin Olikla 5 mg/ml int opo (fľ.LDPE) 1x5 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Moxifloxacin Olikla 5 mg/ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0423/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9931C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Moxifloxacin Olikla 5 mg/ml očné roztokové kvapky int opo 1x5 ml (fľ.LDPE)
Aplikačná forma
INT OPO - Očná roztoková instilácia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo moxifloxacín, čo je očné anti-infektívum (antibiotikum).

Používa sa u dospelých a detí vo veku od 1 mesiaca a starších na liečbu očných infekcií (konjunktivitída) spôsobených baktériami.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti vo veku od 1 mesiaca a starší
1 kvapka do postihnutého oka (očí) 3x denne (ráno, obed, večer). 
Infekcia bežne ustupuje do 5 dní a v liečbe je odporúčané pokračovať počas nasledujúcich 2 - 3 dní. 

Ak sa do 5 dní od začiatku terapie nepozoruje zlepšenie stavu, je nutné znova prehodnotiť diagnózu a/alebo liečbu. 

Dĺžka liečby závisí od závažnosti ochorenia a od klinického a bakteriologického priebehu infekcie.

Spôsob použitia

Len na podanie do oka.

Hrot kvapkadla fľašky sa nemá dotýkať očných viečok, okolitých oblastí alebo iných povrchov.
Aby sa zabránilo vstrebaniu roztoku nosnou sliznicou, hlavne u novorodencov a detí, je potrebné zatlačiť prstom kútik oka na strane nosa na 2-3 minúty. 

Ak je potrebné aplikovať viac liekov, potrebný odstup medzi jednotlivými liekmi je minimálne 5 minút. Ak sa má aplikovať masť, je potrebné najskôr aplikovať kvapky, a potom masť.

Kvapky nie sú určené na injekčné podávanie, vrátane injekčnej aplikácie subkonjuktiválne alebo priamo do prednej komory oka.

Podrobné pokyny na použitie viď PIL časť 3 alebo aj s obrázkami v oficiálnom zdrojovom dokumente.

Upozornenie

Počas liečby sa nemajú nosiť kontaktné šošovky. 
Liek sa neodporúča u novorodencov na liečbu konjuktivitídy, sú len veľmi obmedzené údaje o účinnosti a bezpečnosti.
Liek sa neodporúča použiť pri liečbe Chlamydia trachomatis u pacientov mladších ako 2 roky.
Dlhodobé používanie môže viesť k premnoženiu rezistentných organizmov, vrátane plesní. 
Ak sa objaví alergická reakcia alebo zápal šliach, je potrebné ukončiť používanie lieku.
Ak sa objaví rozmazané videnie, pacient musí počkať s vedením vozidla alebo s obsluhovaním stroja, pokým sa mu zrak neupraví.
Použiteľnosť po 1. otvorení je 4 týždne.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Zvyčajne môžete pokračovať v používaní kvapiek, pokiaľ vedľajšie účinky nie sú závažné alebo netrpíte silnou alergickou reakciou.
Ak spozorujete silnú alergickú reakciu a objaví sa ktorýkoľvek z ... viac >

Účinné látky

moxifloxacín

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36