MOSQUITNO Rodinný repelentný sprej 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

MOSQUITNO Rodinný repelentný sprej
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/4019/D/21/CCHLP
Aplikačná forma
SPR - sprej

Popis a určenie

Repelentný sprej zaručuje ochranu proti komárom pri outdoorových aktivitách a na dovolenke po dobu 10 hodín. Produkt je účinný na hmyz: komár tropický (Aedes Aegypti), komár rodu Anopheles (Malaria), komár rodu Anopheles gambiae, piesočné mušky, čierne mušky, kloš jelenia, muchy, komár tigrovaný, komár Culex quinquefasciatus. 

Aktívna látka Saltidin je bezpečná pre deti staršie ako 6 mesiacov.
Dermatologicky testované. Bezpečné pre životné prostredie. Bez parabénov a látky DEET. Nevhodné pre deti do 6 mesiacov. 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Sprej sa aplikuje na pokožku, ktorá ma byť chránená pred hmyzom. Aplikáciu je potrebné zopakovať v prípade plávania či potenia. 

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 6 mesiacov. Neaplikujte v blízkosti očí a úst. Nikdy nepoužívajte sprej na rezné rany či drobné ranky. Nepoužívajte na podráždenú kožu. Udržujte mimo dosahu detí. Neaplikujte deťom na ruky, hrozí požitie produktu. Nevystavujte produkt teplotám vyšším ako 50 °C. V prípade vzniku alergických reakcií sa poraďte s dermatológom.
V prípade nehody či nevoľnosti vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. Obal alebo štítok si ponechajte a majte ho v prípade potreby k dispozícii pre svojho lekára. Znečistený odev ihneď vyzlečte.
PRVÁ POMOC PRI VDÝCHNUTÍ: Dostaňte raneného na čerstvý vzduch a ponechajte ho v pokoji. V prípade akýchkoľvek pochybností či príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.
PRI REAKCII S KOŽOU: Okamžite vyzlečte znečistený odev. Umývajte kožu veľkým množstvom vody. V prípade podráždenia kože vyhľadajte svojho lekára.
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Okamžite vypláchnite oči pod tečúcou vodou. V prípade sťažností raneného či ďalších príznakov sa obráťte na očného lekára.
PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa dôkladne vodou. Pite viac vody po malých dúškoch (riediaci účinok). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade pochybností či príznakov sa obráťte na svojho lekára.