MONOZIDE tbl 20 mg/12,5 mg (blis.) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,48 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,22 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 3,48 € (0,0 %) 3,22 € (0,0 %)
12/22 3,48 € (0,0 %) 3,22 € (0,0 %)
11/22 3,48 € (0,0 %) 3,22 € (0,0 %)
10/22 3,48 € 3,22 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MONOZIDE
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0370/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
03692
Názov produktu podľa ŠÚKL
MONOZIDE tbl 28x20 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek patrí medzi antihypertenzívne lieky. Obsahuje dve liečivá - fosinopril, ktorý je inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a hydrochlorotiazid, ktorý patrí medzi diuretiká, ktoré zvyšujú vylučovanie moču. Obe liečivá spôsobujú pokles krvného tlaku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti:
Obvyklá dávka je 1 tableta 1x denne. U starších pacientov nie je možné vylúčiť väčšiu senzitivitu niektorých starších jedincov.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nesmie ukončiť náhle.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa primeraným množstvom vody. Tablety sa nesmú hrýzť ani drviť. Odporúča sa, aby sa liek užíval každý deň v rovnakom čase, najlepšie ráno. Deliaca ryha slúži len na uľahčenie podávania, nie na rozdelenie tablety na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola stanovená.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa podávanie lieku neodporúča.
Liek sa musí používať s opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo progresívnym ochorením pečene.
Pacientom s cukrovkou sa odporúča opatrnosť pri užívaní lieku. Liek môže byť príčinou zmeny dávkovania inzulínu.
Pacient má informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom a/alebo anestéziou.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky ako únava, závraty, bolesť hlavy, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita. Frekvencia výskytu tohto nežiaduceho účinku je neznáma.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa všeobecne neodporúča konzumovať alkohol.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
MONOZIDE sa zvyčajne dobre znáša a nežiaduce či vedľajšie účinky sa počas liečby nepozorujú. Pokiaľ sa u vás prejaví niektorý z nižšie uvedených príznakov, oznámte to ihneď svojmu lekárovi:
závraty ... viac >

Účinné látky

fosinopril sodná soľ, hydrochlorotiazid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 18