MoliCare Premium Maxi S plienkové nohavičky zalepovacie (60-90 cm), 1760 ml, 1x14 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 0,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/20 0,00 € (0,0 %) 0,70 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 0,70 € (0,0 %)
04/20 0,00 € (0,0 %) 0,70 € (0,0 %)
01/20 0,00 € 0,70 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU, GER, URO, ONK, GYN, CHI, PLM, GYU
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

MoliCare Premium Maxi S
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
B81154
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nohavičky inkontinenčné Molicare Premium Maxi S 60-90cm, 1940 ml
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Zalepovacie nohavičky na ťažkú inkotinenciu.