MoliCare Premium Maxi M plienkové nohavičky zalepovacie (90-120 cm), 3360 ml, 1x14 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,10 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,10 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 0,00 € (0,0 %) 1,10 € (0,0 %)
01/23 0,00 € (0,0 %) 1,10 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 1,10 € (0,0 %)
07/22 0,00 € 1,10 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU, GER, URO, ONK, GYN, CHI, PLM, GYU
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

MoliCare Premium Maxi M
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
B93636
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nohavičky inkontinenčné MoliCare Premium Maxi M 90-120cm, 3360ml
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Zalepovacie nohavičky na ťažkú inkotinenciu.