Mixor 80 mg/5 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,77 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,38 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,39 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 4,38 € (0,0 %) 3,39 € (0,0 %)
09/22 4,38 € (0,0 %) 3,39 € (0,0 %)
08/22 4,38 € (0,0 %) 3,39 € (0,0 %)
07/22 4,38 € 3,39 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0371/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5802B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Mixor 80 mg/5 mg tbl 28x80 mg/5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá nazývané telmisartan a amlodipín. Obe tieto zložky pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak tým, že zabraňujú zúženiu krvných ciev:

  • Telmisartan patrí do skupiny liečiv s názvom “antagonisty receptorov angiotenzínu II”.
  • Amlodipín patrí do skupiny liečiv nazývaných “blokátory kalciového kanála”. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: Odporúčaná dávka je 1 tableta denne.

Maximálna odporúčaná dávka je 80 mg/10 mg v jednej dennej dávke. Maximálna denná dávka telmisartanu je 80 mg a maximálna denná dávka amlodipínu je 10 mg.

Osobitné skupiny pacientov
Starší pacienti: Opatrnosť je potrebná pri zvyšovaní dávky (pozri časť 4.4 a 5.2).
Pacienti s poruchou funkcie obličiek: U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo s hemodialýzou: sa odporúča zvýšená opatrnosť, pretože amlodipín ani telmisartan nie sú dialyzovateľné (pozri tiež časť 4.4).
Pacienti s poruchou funkcie pečene: U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene: sa má podávať s opatrnosťou, odporúčané dávkovanie nebolo stanovené. Dávkovanie telmisartanu nemá prekročiť 40 mg raz denne.

Spôsob použitia

Tableta sa má užiť 1x denne, každý deň v rovnakom čase. Tableta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom vody alebo iným nealkoholickým nápojom. Podávanie s grapefruitom alebo grapefruitovým džúsom sa neodporúča.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v druhom a treťom trimestri gravidity. Neodporúča sa počas prvého trimestra gravidity.
Liek sa neodporúča počas dojčenia, vhodnejšie je používať alternatívne liečby.
Liek sa nemá podávať deťom a dospievajúcim do 18 rokov. Bezpečnosť a účinnosť neboli doteraz stanovené.
U veľmi starých pacientov je dostupných veľmi málo informácii.
Objemová a/alebo sodíková deplécia sa má upraviť ešte pred podávaním telmisartanu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne nereagujú na liečbu telmisartanom.
U diabetických pacientov liečených inzulínom sa pri liečbe telmisartanom môže objaviť hypoglykémia. 
Telmisartan je zjavne menej účinný v znižovaní krvného tlaku u ľudí čiernej pleti ako u ostatných.
Liek má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Konzumácia alkoholu sa neodporúča (môže zosilniť antihypertenzívny účinok a viesť k hypotenzii).
Ďaľšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite navštívte vášho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov po užití tohto lieku:
• Opuch očných viečok, tváre alebo pier.
• Opuch jazyka a hrtanu, ktorý spô ... viac >

Účinné látky

amlodipín besilát, telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24