Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Mirena
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0234/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
55715
Názov produktu podľa ŠÚKL
Mirena ins itu 1x52 mg (vre.TYVEK)
Aplikačná forma
INS ITU - Intrauterinný inzert
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Prípravok obsahuje levonorgestrel.

Používa sa:

  • ako antikoncepčný prostriedok (na zabránenie otehotneniu)
  • pri menorágii (nadmernom menštruačnom krvácaní)
  •  na predchádzanie hyperplázie (nadmerného zhrubnutia) sliznice maternice počas hormonálnej substitučnej liečby prípravkami obsahujúcimi estrogény.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Teliesko má byť zavedené do dutiny maternice do 7 dní od začiatku menštruácie (nie je potrebná žiadna záložná antikoncepcia).
Ak zavedenie od začiatku menštruácie nie je možné do 7 dní alebo žena nemá pravidelnú menštruáciu, teliesko možno zaviesť kedykoľvek počas menštruačného cyklu (po vylúčení možnosti predchádzajúceho počatia). Má sa však používať bariérová metóda antikoncepcia alebo sa treba počas nasledujúcich 7 dní zdržať vaginálneho styku, aby sa zabránilo otehotneniu.

Po pôrode sa nezavádza skôr ako o 6 týždňov, v prípade spomaleného zavinutia maternice až o 12 týždňov.

Teliesko možno tiež zaviesť okamžite po potrate v I.trimestri.
V tom prípade nie je potrebná žiadna dodatočná antikoncepcia. Výmena telieska môže byť nahradená novým systémom kedykoľvek počas menštruačného cyklu (nie je potrebná žiadna dodatočná antikoncepcia).

Prechod z inej antikoncepčnej metódy (napr. kombinovaná hormonálna antikoncepcia, implantát)
Možno zaviesť okamžite, ak je vylúčené tehotenstvo. Ak od začiatku menštruačného krvácania uplynulo viac ako 7 dní, počas nasledujúcich 7 dní sa máte zdržať pohlavného styku alebo používať dodatočnú antikoncepčnú ochranu.

U žien, ktoré užívajú hormonálnu substitučnú liečbu sa môže použiť v kombinácii s perorálnymi alebo transdermálnymi liekmi bez gestagénov.

Ochrana endometria počas estrogénovej substitučnej terapie:
Prípravok sa môže u nemenštruujúcich žien zaviesť kedykoľvek, v ostatných prípadoch počas posledných dní menštruačného krvácania alebo krvácania z vysadenia.

Antikoncepcia: Teliesko sa musí odstrániť alebo vymeniť po 8 rokoch alebo skôr ak si to stav pacientky vyžaduje (podľa rozhodnutia lekára).

Idiopatická menorágia (pri silnom menštruačnom krvácaní) a ochrana endometria pred hyperpláziou počas hormonálnej substitučnej liečby estrogénmi:
Prípravok je účinný 5 rokov a po oplynutí tejto doby sa musí odstrániť.

Spôsob použitia

Teliesko zavádza lekár alebo vyškolený zdravotnícky pracovník pomocou dodaného zavádzača do dutiny maternice za dodržania pokynov na zavedenie. Je určené len na jednorazové použitie. Nemá sa opätovne sterilizovať alebo používať, ak je vnútorný obal poškodený alebo otvorený. Zavádza sa pred mesiacom uvedeným na štítku. 
Teliesko sa odstraňuje jemným ťahom vlákien lekárskymi kliešťami. Ak nie sú vlákna viditeľné a teliesko sa nachádza v dutine maternice, možno ho odstániť pomocou úzkeho peánu. Toto si môže vyžadovať dilatáciu kanála krčka maternice alebo iný chirurgický zákrok. Po odstránení sa má skontrolovať, či je teliesko intaktné.
Podrobnejší popis spôsobu zavedenia a odstránenia je uvedený v SPC (časť 4.2).

Upozornenie

Pred zavedením treba vylúčiť tehotenstvo. Prípravok je kontraindikovaný pri podozrení na tehotenstvo alebo potvrdenom tehotenstve.
Použitie pred 1. menštruáciou nie je indikované. Ak žena otehotnie počas používania prípravku, mal by sa prípravok čo najskôr odstrániť.
Počas dojčenia sa hormonálna antikoncepcia neodporúča ako prvá voľba, metódy uvoľňujúce len gestagén predstavujú druhotnú voľbu po nehormonálnych metódach antikoncepcie.
Teliesko sa používa od 6-stich týždňov od pôrodu (metódy so samotným gestagénom neovplyvňujú množstvo alebo kvalitu materského mlieka). 
Prípravok je kontraindikovaný u pacientok s nádorom pečene alebo iným akútnym alebo závažným ochorením pečene.
Pred zavedením musia byť byť úspešne vyliečené pohlavné infekcie.
Teliesko sa musí odstrániť alebo vymeniť po 8 rokoch.
V prípade ťažkého zavádzania a/alebo výnimočnej bolesti alebo krvácania sa má vykonať fyzikálne vyšetrenie a vyšetrenie ultrazvukom.
Prípravok nechráni pred HIV (AIDS) a inými pohlavne prenosnými chorobami.
Nízke dávky liečiva obsiahnutého v prípravku môžu ovplyvniť glukózovú toleranciu. U diabetičiek sa preto majú sledovať koncentrácie cukru v krvi.
Môžu sa vyskytnúť prípadné prejavy vypudenia. Používateľku treba poučiť ako kontrolovať vlákna prípravku. Ak vlákna nenahmatá, je potrebné kontaktovať lekára.
Neuchovávať v chladničke alebo mrazničke. Uchovávať vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nižšie sa uvádza zoznam možných nežiaducich účinkov v prípade použitia Mireny v indikácii antikoncepcia a idiopatická menorágia (nadmerné menštruačné krvácanie).
Možné vedľajšie účinky pri použití M ... viac >

Účinné látky

levonorgestrel

Indikačná skupina

17 - Antikoncepčné prípravky

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36