Milurit 100 mg tbl (fľ.skl.hnedá) 1x50 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Milurit 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0060/72-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02592
Názov produktu podľa ŠÚKL
Milurit 100 mg tbl 50x100 mg (fľ.skl.hnedá)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo alopurinol. Používa sa:

  • na liečbu dny.
  • na liečbu iných stavov, pri ktorých sa kyselina močová ukladá v tele. Patria sem obličkové kamene a iné ochorenia obličiek, liečba rakoviny alebo niektoré poruchy enzýmov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
na začiatku sa má podávať v nízkych dávkach, napr. 1 tableta (100 mg) denne, aby sa znížilo riziko nežiaducich reakcií a dávka sa má zvýšiť len ak nie je hladina urátu v sére uspokojivá.
Odporúča sa nasledujúci dávkovací režim:

  • 1-2 tablety (100 až 200 mg) denne pri miernych stavoch,
  • 3-6 tabliet  (300 až 600 mg) denne pri stredne závažných stavoch,
  • 7-9 tabliet (700 až 900 mg) denne pri závažných stavoch.

Ak je potrebné dávkovanie v mg/kg telesnej hmotnosti, má sa užívať 2-10 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.

Deti od 3 do 15 rokov: 10-20 mg/kg telesnej hmotnosti/deň až do maximálnej dávky 4 tablety (400 mg) denne v 3 rozdelených dávkach.

Starší pacienti: treba použiť najnižšiu dávku, pri ktorej sa dosiahne uspokojivé zníženie urátov.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek: dávkovací režim pri poruchách funkcie obličiek sa uvádza v SPC, časť 4.2 poskytuje návod na úpravu dávkovania.

Pacienti s poruchou funkcie pečene: treba použiť znížené dávky.

Liečba ochorení so zvýšenou tvorbou kyseliny močovej, napr. neoplázia, Leschov-Nyhanov syndróm: odporúča sa upraviť súčasné vysoké hladiny kyseliny močovej alopurinolom predtým, ako sa začne cytotoxická terapia. Dávkovanie alopurinolu sa má pohybovať v nižšom rozpätí dávkovacej schémy. Treba zabezpečiť dostatočný príjem tekutín.

Odporúčania pre dávkovanie pri kožných reakciách: ak sa objaví kožná reakcia, podávanie lieku sa musí okamžite zastaviť. Po dôkladnom zvážení rizík sa po zotavení z miernych reakcií môže alopurinol opäť podávať v nízkej dávke (ako je 50 mg/deň). Potom sa dávka môže postupne zvyšovať a súčasne treba sledovať kožné reakcie a iné možné vedľajšie účinky. Ak sa vyrážka objaví znovu, treba liek vysadiť natrvalo.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety treba užiť 1x denne po jedle a zapiť vodou. Režim s rozdelenými dávkami je vhodný, ak denná dávka presiahne 300 mg a je zjavná gastrointestinálna intolerancia. Počas liečby treba piť veľa tekutín (2‑3 litre denne). Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Užívanie lieku počas tehotenstva sa odporúča iba v prípade, ak nie je k dispozícii žiadna bezpečnejšia alternatíva a ak samotné ochorenie predstavuje riziko pre matku alebo nenarodené dieťa.
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča u detí do 3 rokov. Použitie u detí je zriedkavo indikované, okrem malígnych ochorení (obzvlášť leukémia) a niektorých porúch enzýmov, ako napríklad Leschov-Nyhanov syndróm.
Liečba sa nesmie začať, pokiaľ akútny záchvat dny úplne neustúpi, keďže môže vyvolať ďalšie záchvaty.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov, ktorí majú problémy so štítnou žľazou.
Počas užívania lieku sa môžu objaviť nežiaduce účinky ako somnolencia, vertigo a ataxia, a preto majú pacienti zachovávať opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Liek obsahuje laktózu.
Uchovávať pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytujú počas liečby Miluritom, sú zvyčajne zriedkavé a vo väčšine prípadov je ich závažnosť mierna.
Výskyt nežiaducich účinkov sa môže líšiť v závislosti od užitej dávk ... viac >

Účinné látky

alopurinol

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60