Mohlo by vás zaujímať

Migralgin
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0444/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2934A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Migralgin tbl 1x20 (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.s termo-tvarov.vrstvou)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Cena: od 5,50 €

Popis a určenie

Liek sa používa proti bolesti (analgetikum), na zníženie horúčky a proti zápalu (nesteroidové antiflogistikum/analgetikum). Obsahuje 3 liečivá:

  • Paracetamol zmierňuje bolesť a znižuje horúčku. 
  • Kyselina acetylsalicylová zmierňuje bolesť, znižuje horúčku a má protizápalové účinky. 
  • Kofeín zmierňuje príznaky únavy a podporuje duševnú motiváciu a výkon. Taktiež zrýchľuje účinok paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, ako i posilňuje ich účinky.

Táto kombinácia liečiv má aditívny účinok (je účinnejšia ako užívanie jednotlivých liečiv samostatne), čo sa liečby bolesti a znižovania horúčky týka. Z tohto dôvodu táto kombinácia znižuje potrebné množstvo liekov proti bolesti (analgetík).
Migralgin je určený na užívanie u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších na liečbu:

  • akútnej miernej až stredne silnej bolesti hlavy pri záchvate migrény s aurou (predzvesťou) alebo bez aury,
  • tenznej (napätej) bolesti hlavy.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa odporúča užívať zvyčajne v dávke je 1-2 tablety, až 3x denne ak je to potrebné.
Interval medzi 2 dávkami má byť najmenej 4 hodiny.
Maximálna denná dávka je 6 tabliet v priebehu 24 hodín.


U pacientov s poruchou funkcie pečene:
Je vhodné, aby títo pacienti neužívali maximálnu dávku a interval medzi jednotlivými dávkami bol najmenej 6 hodín.

U pacientov so zníženou funkciou obličiek:
Odporúča sa predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami. V prípade stredne ťažkej poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 – 50 ml/min) má byť minimálny interval medzi dvoma dávkami 6 hodín.

Porucha funkcie pečene

Je vhodné, aby títo pacienti neužívali maximálnu dávku a interval medzi jednotlivými dávkami bol najmenej 6 hodín. V prípade závažnej poruchy funkcie pečene je Migralgin kontraindikovaný.


Dĺžka liečby:
Liek sa nemá užívať dlhšie ako 3-4 dni a ani vo vyšších dávkach bez odporúčania lekára alebo zubného lekára.

Spôsob použitia

Tablety je potrebné užiť rozpustené v malom množstve tekutiny alebo celé (nerozhryzené) s dostatočným množstvom tekutiny. 
Pri pociťovaní zažívacích ťažkostí počas užívania lieku, sa dávka užíva spolu s jedlom.

Upozornenie

Ak to nie je nevyhnutné, liek sa nemá podávať u žien v 1.a 2. trimestri tehotenstva.
Užívanie lieku je počas 3. trimestra gravidity kontraindikované.
Krátkodobé užívanie lieku v odporučených dávkach nevyžaduje prerušenie dojčenia. Ale prednosť má monoterapia s paracetamolom. Liek sa nemá užívať počas dojčenia dlhšiu dobu a vo vyšších dávkach.

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré môžu znížiť možnosť otehotnenia u žien. Tento účinok sa po ukončení liečby stratí.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 12 rokov, u detí a mladistvých do 17 rokov so súbežne prebiehajúcim horúčkovitým vírusovým ochorením
V prípade závažnej obličkovej nedostatočnosti (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je liek  kontraindikovaný.
V prípade závažnej poruchy funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
Liek môže byť používaný len so zvláštnou opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie srdca, dnou, hypertyreózou, a/alebo pred chirurgickým zákrokom.

Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta (ospalosť a poruchy videnia, závrat a poruchy rovnováhy), neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Liek môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov. Ak sa má podstúpiť vyšetrenie krvi, moču, funkcie štítnej žľazy alebo iné laboratórne vyšetrenia treba informovať zdravotníckych pracovníkov o užívaní lieku.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví:
- anafylaktický šok (veľmi závažná alergická reakcia s príznakmi ako sú závraty, poruchy vedomia, problémy s dýchaním, opuch jazyka a dý ... viac >

Účinné látky

kofeín, kyselina acetylsalicylová, paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24