Mictonorm 15 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,11 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,63 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,48 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/19 1,63 € (0,0 %) 5,48 € (0,0 %)
01/19 1,63 € (0,0 %) 5,48 € (0,0 %)
12/18 1,63 € (0,0 %) 5,48 € (0,0 %)
11/18 1,63 € 5,48 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO, GYN, GYU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Mictonorm 15 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
73/0029/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2685C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Mictonorm 15 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu pacientov, ktorí majú problémy s močovým mechúrom v dôsledku jeho nadmernej činnosti alebo, v niektorých prípadoch, problémov s miechou. Obsahuje účinnú látku propiveríniumchlorid, ktorá bráni sťahovaniu svaloviny močového mechúra a zväčšuje objem, ktorý je schopný udržať.
Liek sa používa na liečbe príznakov nadmerne aktívneho močového mechúra.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: Odporúčaná štandardná dávka je 1 tableta dvakrát denne; môže sa zvýšiť na trikrát denne. Niektorí pacienti môžu reagovať už na dávku 15 mg/deň.
Pri neurogénnej hyperaktivite detruzoru sa odporúča 1 tableta trikrát denne. Maximálna odporúčaná denná dávka propiveríniumchloridu je 45 mg. 

Zvýšená opatrnosť a starostlivá lekárska kontrola je nutná kvôli nežiaducim účinkom u pacientov s niektorým z ochorení uvedených v SPC, časti 4.4, 4.5.

U pacientov s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je nutná zmena dávkovania; títo pacienti však majú byť liečení so zvýšenou opatrnosťou. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je maximálna denná dávka 30 mg.
U pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene je nutná zvýšená opatrnosť.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť vcelku pred jedlom a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva neodporúča podávať.
Je treba rozhodnúť, či sa preruší dojčenie alebo sa preruší/vylúči liečba propiverínom, pričom  treba vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.
Pre nedostatok údajov sa liek nemá podávať deťom mladším ako 12 rokov a dospelým s telesnou hmotnosťou nižšou ako 35 kg.
U pacientov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene je liečba propiverínom kontraindikovaná.
Liek môže vyvolať malátnosť a rozmazané videnie, čo môže zhoršiť schopnosť pacienta vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú mentálnu bdelosť, ako je vedenie motorového vozidla alebo iných strojov, alebo vykonávať inú nebezpečnú prácu.
Tento prípravok obsahuje monohydrát laktózy.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Každý liek môže vyvolať alergickú reakciu, avšak závažné alergické reakcie sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Nasledovné príznaky sú prvými prejavmi týchto reakcií:
- akákoľvek náhla dýchavičnosť, ťažkos ... viac >

Účinné látky

propiverín

Indikačná skupina

73 - Spazmolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48