MICROLIFE TEPLOMER DIGITÁLNY NC 400 bezkontaktný čelový 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

MICROLIFE TEPLOMER DIGITÁLNY NC 400
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P1592A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Teplomer infračervený digitálny bezdotykový NC 400
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 31,90 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Digitálny bezdotykový teplomer - technológia infračerveného snímania.

  • Bezdotykové meranie
  • Jemný a hygienický
  • Detský dizajn – tvar delfín

Prístroj umožňuje stabilné merania, ktoré nie sú ovplyvnené teplotou okolia. Prístroj sa pri každom zapnutí automaticky otestuje, čo zaručuje stále presné merania. Tento Microlife teplomer je určený na pravidelné meranie a sledovanie teploty ľudského tela. Tento teplomer bol klinicky testovaný a bolo preukázané, že pri použití v súlade s návodom je presný a bezpečný.

Inovatívna technológia infračerveného snímania umožňuje zmerať teplotu bez dotyku s objektom. Poskytuje tak bezpečné a hygienické meranie počas niekoľkých sekúnd. Viac účelové použitie (veľký rozsah merania) Tento teplomer ponúka široký rozsah meraných teplôt: 0,1 - 99,9 °C / 32,2 - 211,8 °F. Prístroj sa odporúča používať na meranie telesnej teploty alebo na meranie povrchovej teploty nasledujúcich predmetov:

  • povrchová teplota mlieka v detskej fľaši
  • povrchová teplota vody na kúpanie
  • teplota okolia

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Vždy pred meraním odstráňte ochranný kryt sondy.

Meranie v režime merania telesnej teploty:
1. Stlačte tlačidlo START/IO 7. Displej4 je aktivovaný a zobrazí na 1 sekundu všetky segmenty.
2. Ak sa na displeji objaví ikona «°C» alebo «°F», ozve sa pípnutie a teplomer je pripravený na meranie AT.
3. Pre zabezpečenie presného výsledku odstráňte pred meraním z čela všetky vlasy, pot a nečistoty.
4. Priblížte teplomer k stredu čela do vzdialenosti nie väčšej ako 5 cm.
5. Stlačte tlačidla START/IO 7 a uistite sa, že aktivovaný lúč modrého svetla smeruje na stred čela. Dlhý zvukový signál oznámi po 3 sekundách koniec merania.
6. Odčítajte nameranú teplotu z LCD displeja.
7. Pre uskutočnenie ďalšieho merania presmerujte teplomer od čela a vyčkajte, kým sa na displeji rozbliká symbol «°C»/«°F». Postupujte podľa krokov 4-5 uvedených vyššie.
8. Pre vypnutie prístroja stlačte a podržte stlačené tlačidlo START/IO 7 na 3 sekundy; inak sa prístroj vypne automaticky približne po 30 sekundách.