MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablety tbl (blis.PA/Al/PVC) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,82 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,48 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,34 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 5,48 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
04/24 5,48 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
03/24 5,48 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
02/24 5,48 € 4,34 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/213/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96435
Názov produktu podľa ŠÚKL
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tablety tbl 28x80 mg/12,5 mg (blis.PA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek je kombináciou dvoch liečiv, telmisartanu a hydrochlorotiazidu v jednej tablete. Obe tieto liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak:

  • Telmisartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka, ktorá sa vytvára v tele a zapríčiňuje zúženie krvných ciev, preto sa tlak krvi zvyšuje. Telmisartan blokuje účinok angiotenzínu II, takže cievy sa uvoľnia a tlak krvi je nižší.
  • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká spôsobujúce zvýšenie vylučovania moču, čo vedie k zníženiu krvného tlaku.

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu alebo hydrochlorotiazidu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred zmenou na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky každej z oboch zložiek.

Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.

Dospelí
1 tableta (80 mg /12,5 mg) 1x denne.

Pacienti s miernou/stredne ťažkou poruchou funkcie pečene
Nemá sa prekročiť dávka 40 mg/12,5 mg 1x denne. 

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Užívajú sa každý deň v približne rovnakom čase. Tablety sa majú vybrať z blistra krátko pred podaním a majú sa uchovávať v uzavretom blistri kvôli hygroskopickým vlastnostiam tabliet.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 2. a 3. trimestri tehotenstva.
Liek sa neodporúča počas 1. trimestra tehotenstva. Ak sa potvrdí tehotenstvo, liečba liekom sa musí okamžite ukončiť. 
Liek sa neodporúča počas dojčenia. Ak sa liek používa počas dojčenia, dávka má byť čo najnižšia.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Liek sa má podávať opatrne u pacientov s poruchou funkciou pečene.
Liek sa nesmie používať u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (CrCl < 30 ml/min).
U diabetických pacientov môže byť potrebná úprava dávky inzulínu alebo antidiabetík.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť, čo je potrebné vziať do úvahy pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia. 
Pacient má obmedziť vystavovanie sa slnečnému svetlu a UV lúčom a používať primeranú ochranu (ochranný odev, opaľovací krém s vysokým stupňom ochrany). 
Nepiť alkohol (alkohol môže zvyšovať hypotenzívny účinok lieku).
Liek obsahuje laktózu a sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť:
Ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:
sepsa* (čast ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36