MEVALIA - RICE Nízkobielkovinová ryža 1x400 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,35 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 1,35 € (0,0 %) 3,40 € (0,0 %)
04/22 1,35 € (0,0 %) 3,40 € (0,0 %)
01/22 1,35 € (0,0 %) 3,40 € (0,0 %)
10/21 1,35 € 3,40 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEF, DIA, PED, ENP, END
Spôsob úhrady S - čiastočná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0938
Aplikačná forma
Forma sa neudáva