Metylprednizolón Hikma 40 mg plv ino (liek.inj.skl.) 1x10 lag

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Metylprednizolón Hikma 40 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0077/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9117A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metylprednizolón Hikma 40 mg plv ino 10x40 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLV INO - Prášok na injekčný roztok

Popis a určenie

Liečivom v lieku je metylprednizolón sukcinát sodný vo forme prášku na injekčný roztok. Patrí do skupiny liekov nazývaných kortikosteroidy (steroidy). Tento liek sa používa na liečbu ochorení ako sú:

 • Alergické ochorenia:
  • Bronchiálna astma.
  • Akútny edém hrdla neinfekčného pôvodu.
  • Závažná celoročná alergická nádcha.
  • Opuch úst, jazyka a priedušnice, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní (angioneurotický edém).
  • Veľmi závažné alergické reakcie (anafylaxia).
 • Kožné ochorenia:
  • Závažné zápalové ochorenia kože.
 • Kritické fázy gastrointestinálnych ochorení:
  • Zápal hrubého čreva a zápal tenkého čreva (Crohnova choroba).
 • Neurologické ochorenia. 
  • V určitých prípadoch opuch mozgu, akútne poranenie miechy, zhoršenie alebo znovu prepuknutie sklerózy multiplex.
 • Ochorenia dýchacej sústavy:
  • Aspirácie žalúdočného obsahu.
  • Závažné zápalové ochorenia postihujúce pľúca.
 • Ostatné ochorenia:
  • V niektorých prípadoch meningitída spôsobená patogénmi zodpovednými za tuberkulózu.
  • Na zníženie reakcie imunitného systému v prípade transplantácie orgánov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie
Dospelí: podľa závažnosti stavu, úvodná dávka má byť od 10 do 500 mg.
- Pri anafylaktických reakciách sa má podať ako prvý adrenalín alebo noradrenalín pre okamžitý hemodynamický účinok, následne intravenózna injekcia Metylprednizolónu (metylprednizolón sukcinát sodný) s inými akceptovanými postupmi.
- Pri senzitívnych reakciách metylprednizolón je schopný poskytnúť úľavu od príznakov v rozsahu od pol hodiny do dvoch hodín. U pacientov so status asthmaticus môže byť podávaný intravenózne v dávke 40 mg opakovane v závislosti na odpovedi pacienta. U niektorých astmatických pacientov môže byť výhodné podávať liek pomalou kvapôčkovou infúziou po dobu niekoľko hodín.
- Pri rejekcii štepu po transplantáciách boli použité dávky do 1 g denne na potlačenie rejekčných kríz. V prípade akútnej rejekcie sú bežne používané dávky 500 mg až 1 g. Liečba má pokračovať len dovtedy, kým sa stav pacienta stabilizuje, zvyčajne nie vac ako 48 až 72 hodín.
- Pri mozgových edémoch sakortikosteroidy používajú na zníženie alebo zabránenie opuchu mozgu spojeného s tumormi mozgu (primárne alebo metastatické).
- Pri liečbe akútnej excerbácie sklerózy multiplex u dospelých je doporučená dávka 1 g denne po dobu 3 dní. Metylprednizolón sa má podávať intravenózne infúziou po dobu aspoň 30 minút.
- Pri iných indikáciach sa úvodná dávka pohybuje od 10 do 500 mg.
Pediatrická populácia:
Pri liečbe vysokými dávkami pre indikácie ako sú hematologické, reumatické, obličkové a kožné ochorenia, sa odporúča dávka 30 mg/kg/deň po maximum 1 g/deň. Toto dávkovanie sa môže opakovať v troch po sebe nasledujúcich cykloch denne alebo každý druhý deň. Pri liečení rejekcie štepu po transplantáciách je doporučená dávka 10 až 20 mg/kg/deň po dobu 3 dní až do maximálnej dávky 1 g/deň. Pri liečbe astmatických stavov je doporučená dávka 1 až 4 mg/kg/deň po dobu 1 až 3 dní.
Starší pacienti: pri akútnych krátkodobých stavoch. Neexistujú žiadne informácie o tom, že zmena dávkovania je potrebná u starších pacientov.

Spôsob podania: Ak sa podáva metylprednizolón intravenózne vo vysokých dávkach, má sa podávať po dobu najmenej 30 minút. Dávky do 250 mg majú byť podávané intravenózne po dobu najmenej 5 minút. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky v priebehu najkratšej doby (pozri časť 4.4). Metylprednizolón sa môže podávať intravenózne alebo intramuskulárne, preferovaná cesta pre akútne použitie je podanie intravenóznej injekcie počas vhodného časového intervalu. Metylprednizolón injekčný roztok sa pripravuje rozpustením prášku v príslušnom objeme vody na injekciu, ako je uvedené v tabuľkovej časti v informácii určenej len pre zdravotníckych pracovníkov. Na pripravu intravenózneho infúzneho roztoku sa najprv pripraví roztok zriedením v 5% glukóze vo vode na injekciu, 0,9% chloridu sodného vo vode na injekciu (izotonický roztok) alebo v 5% glukóze v izotonickom roztoku. Aby sa predišlo problémom s kompatibilitou s inými liekmi, metylprednizolón sa má podávať oddelene od iných liekov, pokiaľ je možné buď ako i.v. dávka, cez i.v. medikačnú komoru, alebo ako i.v. ‘piggy-back’ roztok a iba v spomenutých roztokoch.

Upozornenie:
Liečba kortikosteroidmi je doplnkom, nie náhradou za konvenčnú liečbu.
U detí a dospievajúcich kortikosteroidy môžu spôsobiť spomalenie rastu.
Predĺžená vysoká terapeutická dávka kortikosteroidmi môže spôsobiť vážne vedľajšie nežiaduce účinky.
Tehotné ženy musia užívanie konzultovať s lekárom (posúdí prínos liečby vs. riziko pre plod).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Metylprednizolón Hikma sa používa pre choroby, ktoré sa môžu zhoršiť, ak nie sú správne liečené. Vedľajšie účinky sú pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach alebo dlhodobej liečbe. Váš lekár vám predp ... viac >

Účinné látky

metylprednizolón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24