Metoprolol ratiopharm 25 mg tbl plg (blis.) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,05 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,38 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,67 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 1,38 € (0,0 %) 0,67 € (0,0 %)
12/22 1,38 € (0,0 %) 0,67 € (0,0 %)
11/22 1,38 € (0,0 %) 0,67 € (0,0 %)
10/22 1,38 € 0,67 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Metoprolol ratiopharm 25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0234/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69814
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metoprolol ratiopharm 25 mg tbl plg 30x25 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov známych ako betablokátory. Znižuje účinok stresových hormónov na srdce v spojení s fyzickým a duševným výkonom. To má za následok spomalenie srdcového rytmu.

Liek sa používa u dospelých:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku,
  • na prevenciu anginy pectoris,
  • na liečbu srdcového zlyhania,
  • v niektorých prípadoch na liečbu palpitácií (nepatrične rýchly alebo nepravidelný tep srdca),
  • na liečbu určitých typov arytmií,
  • na preventívnu liečbu po akútnom infarkte myokardu,
  • na profylaktickú liečbu migrény.

U detí a dospievajúcich od 6-18 rokov:

  • na liečbu vysokého krvného tlaku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa má prispôsobiť jednotlivcovi a upraviť tak, aby sa predišlo bradykardii.

Dospelí:

Doplnková liečba k ACE-inhibítorom, diuretikám a prípadne k digitalisu pri symptomatickom, stabilnom srdcovom zlyhaní:
Dávkovanie u pacientov so stabilným srdcovým zlyhaním funkčnej triedy II:
Odporúčaná úvodná dávka počas prvých dvoch týždňov je 25 mg 1x denne. Po dvoch týždňoch sa môže dávka zvýšiť na 50 mg 1x denne a potom sa môže každý druhý týždeň zdvojnásobiť. Cieľová dávka pri dlhodobej liečbe je 200 mg 1x denne.
Dávkovanie u pacientov so stabilným srdcovým zlyhaním funkčnej triedy III‑IV:
Odporúčaná úvodná dávka je 12,5 mg 1x denne. Po 1 ‑ 2 týždňoch sa môže dávka zvýšiť na 25 mg 1x denne. Po ďalších dvoch týždňoch sa môže dávka zvýšiť na 50 mg 1x denne. U pacientov, ktorí znášajú vyššiu dávku sa môže dávka zdvojnásobovať každý druhý týždeň do maximálnej dávky 200 mg denne.

Hypertenzia:
50 ‑ 100 mg 1x denne. Ak sa požadovaný účinok nedosiahne pomocou 100 mg, dávka sa môže skombinovať s inými antihypertenzívami, najmä s diuretikami a antagonistami vápnika dihydropyridínového typu, alebo sa môže zvýšiť dávka.

Angina pectoris:
100‑200 mg 1x denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže kombinovať s nitrátmi alebo sa môže zvýšiť.

Arytmie:
100‑200 mg 1x denne. Dávka sa môže zvyšovať ako je popísané.

Preventívna liečba po infarkte myokardu:
Liečba sa môže začať len u hemodynamicky stabilizovaných pacientov. Po liečbe akútnej fázy infarktu myokardu dostáva pacient udržiavaciu liečbu 200 mg 1x denne.

Palpitácie bez orgánovej príčiny:
100 mg 1x denne. Dávka sa môže zvyšovať ako je uvedené.

Migréna:
100‑200 mg 1x denne.

Deti od 6 rokov (vrátane):

Hypertenzia:
Odporúčaná začiatočná dávka je 0,5 (0,48 mg/kg metoprololiumsukcinátu) mg/kg 1x denne. Výsledná dávka podaná v miligramoch sa má čo najviac priblížiť dávke prepočítanej podľa mg/kg. U pacientov, ktorí nereagujú na dávku 0,5 mg/kg sa môže dávka zvýšiť na 1,0 mg/kg (0,95 mg/kg metoprololiumsukcinátu), neprevyšujúc 50 mg (47,5 mg metoprololiumsukcinátu). U pacientov, ktorí nereagujú na dávku 1,0 mg/kg, sa môže dávka zvýšiť na maximálnu dennú dávku 2,0 mg/kg (1,9 mg/kg metoprololiumsukcinátu). Dávky nad 200 mg (190 mg metoprololiumsukcinátu) 1x denne sa u detí a dospievajúcich nesledovali.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:

Zníženie dávky sa má zvážiť iba v prítomnosti znakov ťažkej poruche funkcie pečene (napr. u pacientov po operácii shuntu).

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nesmie ukončiť náhle. Prerušenie liečby sa má uskutočniť postupne, počas najmenej dvoch týždňov, pri postupnom znižovaní dávky o polovicu, až do konečnej dávky, kedy sa 25 mg tableta znižuje na polovicu tablety. Koncová dávka sa má podávať počas najmenej štyroch dní pred úplným vysadením.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, najlepšie ráno, nezávisle od jedla. Tablety sa majú prehĺtať s najmenej pol pohárom tekutiny. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek sa má podávať počas tehotenstva len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné.
V období dojčenia je potrebné dojčené dieťa pozorovať pre znaky betablokády. Užívanie lieku počas dojčenia je potrebné konzultovať s lekárom.
Použitie lieku u detí mladších ako 6 rokov sa neodporúča.
Pri podávaní lieku pacientom s cukrovkou sa odporúča opatrnosť. Liek môže maskovať príznaky hypoglykémie.
Pacient má informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom.
Počas užívania lieku sa môžu objaviť nežiaduce účinky (závraty a únava), ktoré je potrebné vziať do úvahy pri činnostiach vyžadujúcich sústredenie, napríklad pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.
Zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥1/10 000 až <1/1 000).
Počas liečby sa neodporúča konzumácia alkoholických nápojov.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (u menej ako 1 z 10, ale u viac ako 1 zo 100 pacientov):
Únava, bolesť hlavy, závrat, studené ruky a nohy, pomalý srdcový tep, palpitácie (búšenie srdca), bolesť žalúdka, nevoľnosť, vracanie, ... viac >

Účinné látky

metoprolol sukcinát

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24