Metoprolol Medreg 50 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,79 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,79 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/23 0,00 € (0,0 %) 1,79 € (0,0 %)
01/23 0,00 € (0,0 %) 1,79 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 1,79 € (0,0 %)
11/22 0,00 € 1,79 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Metoprolol Medreg 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0103/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7278D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metoprolol Medreg 50 mg tbl flm 50x50 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo metoprolol, patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory.

Používa sa u dospelých:

  • pri vysokom krvnom tlaku (hypertenzii),
  • pri bolesti na hrudníku spôsobenej upchatím vencovitých tepien v srdci (chronická stabilná angina pectoris),
  • po prekonaní srdcového infarktu a na prevenciu pred ďalším infarktom,
  • pri zrýchlenom srdcovom rytme (tachykardické arytmie),
  • ako prevencia záchvatov migrény.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia
50 mg až 100 mg 2x denne alebo 100 mg až 200 mg 1x denne.

Chronická stabilná angina pectoris
50 mg až 100 mg 2x denne.

Akútna liečba infarktu myokardu, sekundárna prevencia po infarkte myokardu
Užíva sa 50 mg 4x denne v priebehu nasledujúcich 48 hodín, začínajúc 15 minút po poslednej intravenóznej injekcii.
U pacientov, ktorí užívali intravenózne menej ako 15 mg, sa má opatrne začať s perorálnou liečbou 25 mg.
Sekundárna prevencia: 100 mg 2x denne.

Tachykardické arytmie
50 mg až 100 mg 2x denne.

Profylaxia migrény
50 mg až 100 mg 2x denne.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Môže byť potrebná úprava dávky u pacientov so závažnou poruchou pečene (napr. pacienti s portokaválnym skratom).

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Liečba sa nemá ukončiť náhle. Liek sa má vysadiť postupne, podávaním stupňovito znižovaných dávok počas najmenej 2 týždňov, až kým sa nedosiahne dávka 25 mg. Táto posledná dávka sa má podávať najmenej 4 dni pred ukončením liečby.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé, bež žuvania a zapiť pohárom vody. Mali by sa užiť ráno pri 1 dávke alebo ráno a večer pri 2 dávkach, nezávisle od jedla.

Upozornenie

Má sa používať počas tehotenstva, iba ak prínos pre matku preváži riziko pre embryo/plod. Liečba sa má ukončiť 48-72 hodín pred očakávaným dátumom narodenia. Ak to nie je možné, musia sa u novorodenca sledovať príznaky betablokády (napr. srdcové a pľúcne komplikácie) 48-72 hodín po narodení.
Počas liečby matky je potrebné počas dojčené dieťa starostlivo sledovať.
Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola u detí a dospievajúcich stanovená.
Liek môže ovplyvňovať liečbu cukrovky a maskovať príznaky hypoglykémie (najmä tachykardiu a tras).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou bronchiálnou astmou alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.
Metoprolol môže zvýšiť citlivosť na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií.
Pred akýmkoľvek chirurgickým zásahom treba o užívaní metoprololu informovať anesteziológa.
Môže dôjsť k zníženému toku sĺz, čo je dôležité pre používateľov kontaktných šošoviek.
Použitie lieku môže viesť k pozitívnym výsledkom pri dopingových kontrolách.
Nepiť alkohol, môže dôjsť k zosilneniu účinku lieku na zníženie krvného tlaku.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Môžu sa vyskytnúť závraty alebo únava (najmä na začiatku liečby, pri zvýšení dávky, zmene lieku alebo pri súbežnej konzumácii alkoholu), ktoré nepriaznivo ovplyvnia schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia veľmi zriedkavé).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov):
únava.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov):
závraty, bolesť hlavy pomalý srdcový tep, nízky krvný tlak, pokles krvného tla ... viac >

Účinné látky

metoprolol tartarát

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36