Metamizol Teva 500 mg tablety tbl (blis.PVC/Al/papier) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,07 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,49 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,58 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,49 € (0,0 %) 3,58 € (0,0 %)
07/20 0,49 € (0,0 %) 3,58 € (0,0 %)
06/20 0,49 € (0,0 %) 3,58 € (0,0 %)
05/20 0,49 € 3,58 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Metamizol Teva 500 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0057/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0640D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metamizol Teva 500 mg tablety tbl 50x500 mg (blis.PVC/Al/papier)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje monohydrát sodnej soli metamizolu a patrí do skupiny liekov nazývaných pyrazolóny.

Používa sa na liečbu:
-    náhlej silnej bolesti pri úrazoch alebo chirurgických zákrokoch
-    koliky (kŕčovitá bolesť žalúdka)
-    nádorovej bolesti (bolesť pri rakovine)
-    inej náhlej alebo pretrvávajúcej silnej bolesti, ak nie je možné použiť inú liečbu
-    vysokej horúčky, ak nie je odozva na iné opatrenia

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 10 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa má prispôsobiť intenzite bolesti alebo horúčke a individuálnej citlivosti na liek. Je nevyhnutné zvoliť najnižšiu dávku, ktorá bude kontrolovať bolesť a horúčku.

Dospelí a dospievajúci od 15 rokov (s hmotnosťou viac ako 53 kg) môžu užívať ako jednorazovú dávku až 1 000 mg metamizolu až 4x denne v 6-8 hodinových intervaloch, čo zodpovedá maximálnej dennej dávke 4 000 mg. Jednoznačný účinok možno očakávať 30 až 60 minút po perorálnom podaní.
Odporúčaná jednorázová dávka pre dospelých a dospievajúci od 15 rokov s hmotnosťou viac ako 53 kg je 1-2 tablety. Maximálna denná dávka: 8 tablety.

Staršie osoby, chorobou oslabení pacienti a pacienti so zníženým klírensom kreatinínu
U starších osôb, chorobou oslabených pacientov a u pacientov so zníženým klírensom kreatinínu sa má dávka znížiť, keďže sa môže predĺžiť vylučovanie metabolických produktov metamizolu.

Porucha funkcie pečene a obličiek
Vylučovanie pri poruche funkcie pečene alebo obličiek je znížené, preto je potrebné vyhnúť sa viacerým vysokým dávkam. Pri krátkodobom podávaní však nie je nutná redukcia dávky. S dlhodobým užívaním metamizolu u pacientov s závažnou poruchou funkcie pečene a obličiek nie sú doteraz žiadne skúsenosti.

Dĺžku liečby určuje lekár, závisí od typu a závažnosti ochorenia. Neodporúča sa užívať lieky proti bolesti dlhšie ako 3 až 5 dní bez konzultácie s lekárom.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé, bez žuvania a zapiť dostatočným množstvom tekutiny, nezávisle od príjmu jedla.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Užívanie metamizolu počas 1. a 2. trimestra sa neodporúča. Užívanie počas 3. trimestra je kontraindikované.
Počas prvých 48 hodín po podaní lieku žena nesmie dojčiť.
Liek je kontraindikovaný u detí do 10 rokov.
Pri vyššom dávkovaní treba pre istotu zobrať do úvahy možnosť ovplyvnenia pozornosti a vyhnúť sa obsluhovaniu strojov, vedeniu vozidiel alebo iným nebezpečným činnostiam.
Počas liečby nie je vhodné konzumovať alkohol.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so známym syndrómom astmy navodenej analgetikami alebo so známou neznášanlivosťou analgetík typu urtikárie/angioedému.
Liek je kontraindikovaný pri poruchách funkcie kostnej drene.
Pri užití veľmi vysokých dávok môže prítomnosť neškodných metabolitov zafarbiť moč na červeno.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

metamizol sodná soľ, monohydrát

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60