Memabix 10 mg tbl oro (blis.) 1x56 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,78 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 15,78 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 15,78 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 15,78 € (0,0 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 15,78 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 15,78 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Memabix 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0402/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7546A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Memabix 10 mg tbl oro 56x10 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/Al/oPA)
Aplikačná forma
TBL ORO - Orodispergovateľné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek  obsahuje liečivo memantínchlorid a patrí do skupiny liekov proti demencii, zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť. Liek sa používa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečbu má začať a sledovať lekár, skúsený v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie.

Titrácia dávky:
Na presnejšie dávkovanie môže byť potrebné zvoliť iný liek s nižšou silou.
Pre zníženie rizika nežiaducich účinkov sa má udržiavacia dávka dosiahnuť postupnou titráciou po 5 mg týždenne počas prvých 3 týždňov nasledovne:
Týždeň č. 1 (deň 1-7): užíva sa 5 mg 1x denne počas 7 dní.
Týždeň č. 2 (deň 8-14): užíva sa 10 mg 1x denne počas 7 dní.
Týždeň č. 3 (deň 15-21): užíva sa 15 mg 1x denne počas 7 dní.
Od týždňa č. 4 ďalej: užíva sa 20 mg 1x denne.

Udržiavacia dávka:

Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg denne.
Maximálna denná dávka je 20 mg.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
Pri stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek (CLCR 30-49 ml/min) má byť denná dávka 10 mg. Ak je dávka dobre tolerovaná minimálne 7 dní liečby, môže byť zvýšená až do 20 mg/deň podľa štandardnej titračnej schémy. 
Pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (CLCR 5-29 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne.

Tolerancia a dávkovanie majú byť pravidelne prehodnocované, pokiaľ možno do 3 mesiacov po začatí liečby.

Spôsob použitia

Tableta sa umiestni na jazyk, kde sa rýchlo rozpadne a môže sa prehltnúť s vodou alebo bez vody. Liek sa užíva nezávisle od jedla, tableta sa má vložiť do prázdnych úst.
Tablety sa nesmú deliť.
Orodispergovateľné tablety sú krehké a musí sa s nimi zaobchádzať opatrne. Nesmú sa pretláčať cez fóliu v blistri, pretože sa môžu poškodiť. 
Liek sa má podávať raz denne a v rovnakom čase každý deň.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia.
Pri ťažkom poškodení funkcie pečene sa liek neodporúča.
U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nie sú k dispozícii žiadne údaje.
Pacienti s nedávnym infarktom myokardu, dekompenzovaným kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo nekontrolovanou hypertenziou majú byť, pri užívaní lieku, starostlivo sledovaní.
U pacientov s epilepsiou, so záchvatmi kŕčov v minulosti alebo s predispozičnými faktormi na epilepsiu sa odporúča opatrnosť.
Liek má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ak pacient nedávno zmenil alebo plánuje zásadným spôsobom zmeniť diétu (napríklad normálnu stravu na prísne vegetariánsku), má upovedomiť lekára, pretože môže byť potrebná úprava dávky.
Tablety obsahujú laktózu a aspartam.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

memantíniumchlorid

Indikačná skupina

06 - Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24