Melatonin Vitabalans 3 mg tablety tbl (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

Melatonin Vitabalans 3 mg tablety
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0337/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2718D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Melatonin Vitabalans 3 mg tablety tbl 30x3 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 4,81 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo melatonín. Používa sa na krátkodobú liečbu pásmovej choroby (jet leg) u dospelých

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre podanie dávok 2,5 a 5 mg je potrebné použiť tablety s inou silou.

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta so silou 3 mg najviac po dobu 4 dní. Ak odporúčaná denná dávka 3 mg nezmierni symptómy, môže sa namiesto nej užiť 1 tableta so silou 5 mg.

Staršie osoby
Odporúča sa nižšia začiatočná dávka 2,5 mg (1/2 z 5 mg tablety).

Dĺžka liečby
Ak sa pacient do 6 dní necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Perorálne použitie. Tablety sa podávahjú pred spaním po príchode do cieľovej destinácie, dodržiavajúc miestny čas a majú sa zapiť pohárom vody. Odporúča sa, aby sa jedlo nekonzumovalo približne 2 hodiny pred alebo 2 hodiny po užití melatonínu. Tabety majú deliacu ryhou a môžu sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Užívanie lieku sa neodporúča u tehotných žien a dojčiacich žien, a tiež u žien, ktoré plánujú otehotnieť.
Bezpečnosť a účinnosť melatonínu u detí nebola stanovená.
Opatrnosť je potrebná, ak melatonín užívajú pacienti s poruchou funkcie obličiek.
Melatonín sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek.
Melatonín sa neodporúča u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Fajčenie cigariet môže znižovať hladiny melatonínu a tým aj účinnosť lieku.
Nepiť alkohol pred užitím, počas užitia alebo po užití lieku, pretože to znižuje jeho účinnosť.
Liek má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje - môže spôsobovať ospalosť a poruchu pozornosti počas niekoľkých hodín, preto sa má používať opatrne.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prípadné vedľajšie účinky krátkodobého použitia na pásmovú chorobu (jet lag) sú bolesť hlavy, nevoľnosť, strata chuti do jedla, závraty, ospalosť počas dňa a strata orientácie.
Pri použití melatonín ... viac >

Účinné látky

melatonín

Indikačná skupina

57 - Hypnotiká, sedatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24