Melatonin Vitabalans 3 mg tbl (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

Melatonin Vitabalans 3 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0337/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2718D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Melatonin Vitabalans 3 mg tablety tbl 30x3 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 6,10 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo melatonín. Používa sa na krátkodobú liečbu pásmovej choroby (jet leg) u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre podanie dávok 2,5 a 5 mg je potrebné použiť tablety s inou silou.

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta so silou 3 mg najviac po dobu 4 dní. Ak odporúčaná denná dávka 3 mg nezmierni symptómy, môže sa namiesto nej užiť 1 tableta so silou 5 mg.

Staršie osoby
Odporúča sa nižšia začiatočná dávka 2,5 mg (½ z 5 mg tablety).

Dĺžka liečby
Ak sa pacient do 6 dní necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Perorálne použitie. Tableta sa musí užiť pred spaním (s ohľadom na miestny čas) a zapije sa pohárom vody. Odporúča sa, aby sa jedlo nekonzumovalo približne 2 hodiny pred alebo 2 hodiny po užití tablety. 

Upozornenie

Užívanie lieku sa neodporúča u tehotných žien a dojčiacich žien, a tiež u žien, ktoré plánujú otehotnieť.
Bezpečnosť a účinnosť melatonínu u detí nebola stanovená.
Liek sa neodporúča u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo závažnou poruchou funkcie obličiek.
Súbežné podávanie melatonínu a warfarínu môže viesť ku zosilnenému antikoagulačnému účinku – pri súbežnom používaní sa má kontrolovať hodnota INR.
Liek má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje - môže spôsobovať ospalosť a poruchu pozornosti počas niekoľkých hodín, preto sa má používať opatrne.
Fajčenie cigariet môže znižovať hladiny melatonínu a tým aj účinnosť lieku.
Nepiť alkohol pred užitím, počas užitia alebo po užití lieku, pretože to znižuje jeho účinnosť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prípadné vedľajšie účinky krátkodobého použitia na pásmovú chorobu (jet lag) sú bolesť hlavy, nevoľnosť, strata chuti do jedla, závraty, ospalosť počas dňa a strata orientácie.
Pri použití melatonín ... viac >

Účinné látky

melatonín

Indikačná skupina

57 - Hypnotiká, sedatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48