Kategorizačné údaje
Maximálna cena 71,69 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 71,69 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 0,00 € (0,0 %) 71,69 € (0,0 %)
09/22 0,00 € (0,0 %) 71,69 € (0,0 %)
08/22 0,00 € (0,0 %) 71,69 € (0,0 %)
07/22 0,00 € 71,69 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO, URK, TRN, ONK, INF, HEM, GYN
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MEGESIN 160 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0330/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34950
Názov produktu podľa ŠÚKL
MEGESIN 160 mg tbl 100x160 mg
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo megestrol.

Používa na:

  • liečbu pokročilých rakovinových nádorov prsníka a sliznice maternice.

U mužov a žien používa tiež na liečbu:

  • anorexie alebo straty hmotnosti, pokiaľ tieto poruchy vznikli na základe zhubného nádoru alebo AIDS.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Príslušné dávkovanie u každého pacienta určí vždy individuálne lekár.

Pre každú z nasledovných indikácií je na zistenie efektívnosti terapie potrebné minimálne 2-mesačné kontinuálne podávanie lieku v nasledovných dávkach:
Karcinóm prsníka: 160 mg/deň (jednorazovo alebo v rozdelených dávkach).
Karcinóm endometria: 40-320 mg/deň (jednorazovo alebo v rozdelených dávkach).
Anorexia alebo strata hmotnosti: 400-800 mg/deň (jednorazovo alebo v rozdelených dávkach).

Spôsob použitia

Tablety sa prehltnú a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Vzťah k jedlu sa neuvádza.

Upozornenie
Liek je kontraindikovaný ako diagnostický test na tehotenstvo.
Liek sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia. Ženu, ktorá užíva liek počas prvých 4 mesiacov tehotenstva, je potrebné upozorniť na možné riziká.
Ženám v reprodukčnom veku sa počas liečby odporúča zabrániť otehotneniu používaním vhodnej antikoncepcie.
Liek sa sa neodporúča používať u detí.
U pacientov s tromboflebitídou a u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene v anamnéze je potrebná zvýšená opatrnosť.
Pacientov liečených na recidivujúci alebo metastázujúci karcinóm je potrebné starostlivo monitorovať.
Liek obsahuje laktózu.
Uchovávať pri teplote 15 °C - 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb):
- prírastok telesnej hmotnosti, ktorý zvyčajne nesúvisí s nahromadením tekutín (Prírastok telesnej hmotnosti je spojený so zvýšení ... viac >

Účinné látky

nomegestrolacetát

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60