Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,34 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,34 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 0,00 € (0,0 %) 5,34 € (0,0 %)
11/23 0,00 € (0,0 %) 5,34 € (0,0 %)
10/23 0,00 € (0,0 %) 5,34 € (0,0 %)
09/23 0,00 € 5,34 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MEDROL 4 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0156/88-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86604
Názov produktu podľa ŠÚKL
MEDROL 4 mg tbl 100x4 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo metylprednizolón, ktoré patrí do skupiny liekov označovaných ako syntetické glukokortikoidy. Potláča príznaky lokálneho zápalu (horúčka, opuch, bolesti, sčervenanie) a reakcie precitlivenosti.

Používa sa na liečbu mnohých ochorení, napr.:

 • ochorenia žliaz s vnútornou sekréciou (napr. štítna žľaza, kôra nadobličiek),
 • reumatické ochorenia rôzneho pôvodu,
 • ochorenia postihujúce spojivové tkanivá (kolagénové ochorenia),
 • alergické reakcie ako je astma, alergia na lieky,
 • niektoré kožné ochorenia,
 • ochorenia očí alergického alebo zápalového pôvodu,
 • niektoré zápalové ochorenia tráviaceho traktu (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída),
 • niektoré ochorenia dýchacích ciest,
 • niektoré závažné ochorenia krvi,
 • paliatívna liečba pri rakovine krvi a rakovine lymfatického systému,
 • opuchové stavy (napr. pri poruchách obličiek),
 • niektoré ochorenia nervového systému,
 • rôzne iné ochorenia ako napr. tuberkulózny zápal mozgových blán (infekčný zápal v dôsledku baktérie spôsobujúcej zápal pľúc), trichinóza (ochorenie spôsobené parazitickým červom) s poškodením nervov alebo srdca,
 • orgánové transplantácie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie lieku ako aj dĺžka liečby závisia od ochorenia a klinickej odpovede pacienta. Presné užívanie určuje lekár.

Na liečbu sa má použiť čo najnižšia možná dávka a pokiaľ je možné znížiť dávkovanie, redukcia dávky má byť postupná.

Dospelí
V menej závažných prípadoch sa podávajú vo všeobecnosti nižšie dávky, vo vysokých dávkach sa liek podáva napr. pri skleróze multiplex (200 mg/deň), cerebrálnom edéme (200 až 1 000 mg/deň) a orgánových transplantáciách (do 7 mg/kg/deň). 
U niektorých pacientov a pri niektorých ochoreniach môže byť vhodná terapia obdeň (každý druhý deň).

Deti
Odporúča sa znížená dávka. Dávkovanie sa má riadiť závažnosťou stavu ochorenia. Môže byť vhodná liečba obdeň (každý druhý deň), aby sa minimalizovalo riziko spomalenia rastu.

Ak sa počas príslušného obdobia nedosiahne uspokojivá klinická odpoveď, liek sa má vysadiť. 
Ak je po dlhodobej liečbe potrebné liečbu prerušiť, liek sa má vysadzovať postupne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú perorálne (ústami) a zapijú sa dostatočným množstvom vody. Nezapíjať ľubovníkovým čajom alebo grapefruitovou šťavou.
Deliaca ryha nie je určená na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek môže zvyšovať náchylnosť na infekcie alebo maskovať niektoré príznaky infekcií.
Liek sa má počas tehotenstva používať len po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika pre matku a plod.
Lekár musí urobiť rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Liek sa má pri poruche funkcie obličiek a pečene používať s opatrnosťou. 
U žien môže liečba spôsobiť nepravidelnú menštruáciu alebo amenoreu (vynechanie menštruácie).
Liek môže zvyšovať hladiny glukózy v krvi, zhoršiť existujúci diabetes a pri dlhodobej liečbe zvýšiť náchylnosť na diabetes mellitus.
Liek sa má používať opatrne u pacientov s hypertenziou.
Liek sa nesmie podávať pacientom s Cushingovým ochorením.
Liek sa má podávať opatrne u pacientov so záchvatovými poruchami alebo s myasténiou gravis.
U pacientov liečených imunosupresívnymi dávkami je kontraindikované podanie živých alebo živých atenuovaných vakcín. Na usmrtené alebo inaktivované vakcíny môže byť odpoveď znížená. 
Liek má zvýšený účinok u pacientov s hypotyreózou (znížená funkcia štítnej žľazy).
Pacienti majú byť sledovaní, či sa u nich v priebehu niekoľkých dní/týždňov od začiatku liečby neobjaví eufória, nespavosť, kolísanie nálad, zmena osobnosti, závažná depresia alebo samovražedné myšlienky. Je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.
Psychické poruchy sa môžu vyskytnúť aj počas aj po úprave/vysadení dávky.

Osteoporóza je nežiaduci účinok spojený s dlhodobou liečbou veľkými dávkami glukokortikoidov.
Súbežné užívanie aspirínu a nesteroidných antiflogistík (NSAID) s kortikosteroidmi má podliehať zvýšenej opatrnosti.
Liek sa nemá súbežne podávať s prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) a s grepovou šťavou/ grepmi.
Ak sa u pacienta vyskytnú závraty, vertigo, zrakové poruchy a únava, nemajú viesť vozidlá, bicykel a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu získanú z kravského mlieka a sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledovné vedľajšie účinky sú uvádzané s frekvenciou neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).
Možné vedľajšie účinky:
infekcie vznikajúce pri oslabení organizmu (oportúnne infekcie ... viac >

Účinné látky

metylprednizolón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60