MedPharma TEHOTENSKÝ TEST KOMFORT 1x2 ks

Mohlo by vás zaujímať


MedPharma TEHOTENSKÝ TEST KOMFORT
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Zdravotnícka diagnostická pomôcka - tehotenský test je určený k včasnému stanoveniu tehotenstva, kvalitatívnou detekciou ľudského choriového gonadotropinu (hCG) v moči. Tento tehotenský test je určený pre samovyšetrovanie (in vitro). 

  • Tehotenský test je vysoko citlivý (10 mlU/ml), presný, rýchly a hygienický.
  • Obsahuje jednorazovú testovaciu tyčinku, ktorá je určená pre použitie priamo do prúdu moču.
  • Použitie kedykoľvek počas dňa.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

VYKONANIE TESTU
Pred použitím si prosím pripravte merač času.
1. Tento tehotenský test je určený k testovaniu kedykoľvek behom dňa, odporúčame však použiť prvú rannú vzorku moču, pretože obsahuje najvyššiu koncentráciu ľudského choriového gonadotropinu (hCG). Pokiaľ je vzorka moču behom dňa príliš zriedená, nemusí obsahovať dostatočnú hladinu hCG.
2. Vyberte testovaciu tyčinku z alumíniového obalu, odstráňte krytku a ihneď použite.
3. Pridržte odkrytú absorpčnú časť testovacej tyčinky smerom dolu v prúde moču len do doby než je úplne mokrá.
4. Vyberte, krytkou zakryte absorpčnú špičku a položte na rovný povrch okienkami hore.
5. Výsledok vyhodnoťte do 5 minút. Po uplynutí tejto doby už výsledok nečítajte.
6. Testovací prostriedok vyhoďte po jednorazovom použití do odpadkového koša. 

VYHODNOTENIE TESTU
Nie som tehotná: Ak sa objaví len jedna ružovo-fialová čiarka v kontrolnej oblasti, môžete predpokladať, že nie ste tehotná. Ak sa však menštruácia nedostaví, urobte test behom nasledujúcich dní s novou testovacou tyčinkou alebo v prípade potreby vyhľadajte svojho odborného lekára.
Som tehotná: Ak sa objavia dve ružovo-fialové čiarky, jedna v kontrolnej a jedna v testovacej zóne, môžete predpokladať, že ste tehotná. V tomto prípade kontaktujte alebo navštívte svojho odborného lekára pre ďalšie klinické a laboratórne vyšetrenia.
Nepreukázaný výsledok: Ak nie je viditeľný žiadny výrazný ružovo-fialový prúžok v testovacej ani v kontrolnej zóne, je test nepreukázaný. Najčastejšou príčinou chybného testovania je nedostatočné množstvo vzorky alebo nesprávne vykonanie testu. V takomto prípade je odporúčané test zopakovať. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa priamo na výrobcu na uvedenom telefónnom čísle. 

UPOZORNENIE :
1. Podobne ako u všetkých diagnostických skúšok by definitívna diagnóza nemala byť založená len na výsledku jediného testu. Mal by ju určiť lekár po vyhodnotení všetkých klinických a laboratórnych nálezov.
2. Pred vykonaním tohto testu si dôkladne prečítajte pokyny pre používanie. Venujte pozornosť polohe ružovo – fialového prúžku v testovacej zóne „T“ a kontrolnej zóne „C“.
3. Nepoužívajte tehotenský test po skončení exspirácie.
4. Testovaciu tyčinku nepoužívajte opakovane. Po jednom použití tyčinku vyhoďte do odpadkového koša.
5. Nepoužívajte, pokiaľ je balíček poškodený alebo otvorený.
6. Nedotýkajte sa membrány v okienkach.
7. Akonáhle balíček otvoríte, je potreba testovací prostriedok okamžite použiť. Dlhšie vystavenie vplyvu vlhkosti v okolí spôsobí zničenie prostriedku.
8. S použitými prostriedkami zaobchádzajte ako s potenciálne infekčným materiálom. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
9. Uchovávajte mimo dosahu detí.
10. Len k vonkajšiemu použitiu.

Informácia od dodávateľa *

MedPharma TEHOTENSKÝ TEST KOMFORT : pre absolútne komfortné použitie priamo do prúdu moču kedykoľvek behom dňa. In vitro diagnostikum pre samovyšetrovanie.
Citlivosť 10 mIU/ml.
MedPharma TEHOTENSKÝ TEST KOMFORT je vysoko citlivý,presný, rýchly a hygienický tehotenský test pre skoré zistenie tehotenstva, ktorý si ľahko môžete urobiť sama. Jednorazová testovacia tyčinka, určená pre použitie priamo do prúdu moču.
AKO TENTO TEST FUNGUJE? MedPharma TEHOTENSKÝ TEST KOMFORT zisťuje prítomnosť ľudského choriového gonadotropinu (hCG). Ľudský choriový gonadotropin (hCG) je hormón vytváraný placentou a vylučovaný do moču už krátko po oplodnení. Ide
o metódu kvalitatívneho stanovenia ľudského choriového gonadotropinu (hCG) v moči.
MedPharma TEHOTENSKÝ TEST KOMFORT je vysoko kvalitný imunochromatografický test založený na stanovení ľudského choriového gonadotropinu (hCG) sendvičovou imunoanalytickou metódou (hCG). Tento tehotenský test obsahuje špeciálne upravenú membránu, na ktorú sú naviazané protilátky, ktoré s týmto hormónom špecificky reagujú. Špeciálne protilátky sa nachádzajú na membráne v testovacej i kontrolnej zóne. Po vložení testovacej tyčinky do prúdu moču dochádza k preniknutiu vzorky membránou kapilárnym pôsobením až ku kontrolnej zóne. Negatívny výsledok testu sa prejaví vznikom ružovo-fialového zafarbeného prúžku len v kontrolnej zóne „C“, v prípade pozitívneho nálezu sa objavuje ružovo-fialový zafarbený prúžok tiež v testovacej zóne„T“. Ružovo-fialový prúžok v kontrolnej zóne sa musí objaviť pri každom testovaní, slúži ako vnútorná kontrola správnej funkcie činidiel a správneho prevedenia.
ÚČEL POUŽITIA : MedPharma TEHOTENSKÝ TEST KOMFORT je určený k včasnému stanoveniu tehotenstva, kvalitatívnou detekciou ľudského choriového gonadotropinu (hCG) v moči. Tento tehotenský test je určený pre sebatestovanie v moči (in vitro).

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.